Tiếng Anh chuyên ngành Điện tử - Viễn thông

Tiếng Anh chuyên ngành Điện tử - Viễn thông là tài liệu giảng dạy từ xa của Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông được biên soạn bởi các thầy cô trong trường, là tài liệu Tiếng Anh tham khảo quý giá đối với các bạn sinh viên ngành Điện tử - Viễn thông.

Tiếng Anh chuyên ngành Điện tử - Viễn thông

Tập bài giảng cung cấp các khái niệm, các vấn đề và cách sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành viễn thông, tạo điều kiện cho sinh viên luyện những cấu trúc ngữ pháp. Phần thực hành ngôn ngữ gồm nhiều loại hình bài tập phù hợp giúp sinh viên dễ dàng hơn trong việc sử dụng các kiến thức viễn thông, các thuật ngữ đã tích luỹ được.

Sau học phần tiếng Anh chuyên ngành điện tử viễn thông, sinh viên có khả năng đọc, dịch, viết, phân tích các tài liệu có liên quan đến chuyên ngành. Sinh viên có được phương pháp nghiên cứu tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh nhằm phục vụ tốt cho các môn chuyên ngành trong khi học tại Học viện cũng như tự nghiên cứu trong công việc hay nâng cao trình độ sau này.

Unit 1. The telephone network

I. GIỚI THIỆU

Bài 1 giới thiệu về các mạng điện thoại, một mạng quốc gia và sự phát triển mở rộng mạng nội hạt.

1. Mục đích yêu cầu

 1. Sau khi nghiên cứu bài 1, sinh viên cần:
 2. Phân biệt được các tình huống sử dụng các từ đồng nghĩa.
 3. Thành lập hội thoại với các cấu trúc được sử dụng khi không hiểu lời người nói, khi muốn làm rõ hơn hoặc khẳng định người nghe đã hiểu.
 4. Nắm được các đặc điểm của một mạng điện thoại quốc gia.
 5. Nắm được các cụm từ viết tắt trong kỹ thuật viễn thông.

2. Tóm tắt nội dung

 1. be composed of/ consist of/ be made up of/ comprise
  be divided/ be broken down/ be separated into
  two- both/ two- one- the other/ one- another
 2. Interrupting →Asking for clarification
 3. Giving clarification →Checking understanding
 4. Mạng điện thoại quốc gia gồm mạng nội hạt, mạng chuyển tiếp và mạng chính (trung kế)
 5. GSC- DSC- MSC- DP- CCP- TSC- PCM- RSS

II. NỘI DUNG

1. READING 1

The UK national network comprises:

a/ The local network

 • The lines between the subscriber and the local exchange.

b/ The junction network

 • The circuits between a local exchange and another local exchange.
 • The circuits between a local exchange and a primary centre, sometimes termed a tandem exchange.
 • The circuits between a local exchange and a secondary centre, sometimes called a Group Switching Centre (GSC).

c/ The main/ trunk network

 • The circuits between GSCs.
Đánh giá bài viết
68 72.806
Sắp xếp theo
  Tiếng Anh chuyên ngành Xem thêm