60 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh

60 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp án được VnDoc.com đăng tải giúp bạn học Tiếng Anh hiệu quả. Đây là tài liệu luyện đọc Tiếng Anh dành cho các em học sinh trung học với kiến thức Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao, giúp các em ôn tập Tiếng Anh một cách tốt nhất.

60 câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh

DIRECTIONS

Find the word that best completes the sentence

SAMPLE A

The students are in school. They are ______ lunch.

60 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh

A eating B reading C from D your

DIRECTIONS

Read the words inside and outside the oval.

Find the missing word.

SAMPLE B

60 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh

F four G green H sad J apple

DIRECTIONS

Answer the question about the picture.

SAMPLE C

60 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh

How is the girl feeling?

A She is happy. B She is asleep. C The food is good. D She has a nice haircut.

Đánh giá bài viết
19 55.337
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện đọc tiếng Anh Xem thêm