Phùng Thị Kim Dung Toán học Lớp 3

Lan có 6 hộp kẹo, Lan cho bạn 24 viên kẹo thì Lan còn lại 4 hộp kẹo nguyên. Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu viên kẹo?

8
8 Câu trả lời
 • Người Nhện
  Người Nhện

  Lan cho số hộp kẹo là:

  6 - 4 = 2 (hộp)

  Một hộp kẹo có số viên là:

  24 : 2 = 12 (viên)

  Lúc đầu Lan có số viên kẹo là:

  12 x 6 = 72 (viên)

  Đáp số: 72 viên kẹo

  Trả lời hay
  159 Trả lời 17:21 30/07
 • Song Ngư
  Song Ngư

  Lan có 6 hộp kẹo, Lan cho bạn 24 viên kẹo thì Lan còn lại 4 hộp kẹo nguyên, do đó 2 hộp kẹo nguyên có 24 viên kẹo.

  Mỗi hộp kẹo có số viên kẹo là:

  24 : 2 = 12 (viên)

  Lan có tất cả số viên kẹo là:

  12x6=72 (viên)

  Đáp số: 72 viên.

  Trả lời hay
  32 Trả lời 17:21 30/07
 • Mỡ
  Mỡ

  Trong bài này, 24 viên kẹo sẽ tương ứng với 2 hộp kẹo nguyên. Vậy mỗi hộp kẹo nguyên chứa số viên kẹo là:

  24 : 2 = 12 (viên)

  Lan có tất cả số viên kẹo là:

  12 × 6 = 72 (viên kẹo).

  Đáp số: 72 viên kẹo.

  Trả lời hay
  30 Trả lời 17:20 30/07
 • Bi
  Bi

  Lan có tất cả số viên kẹo là:

  12 × 6 = 72 (viên kẹo).

  Đáp số: 72 viên kẹo.

  Trả lời hay
  11 Trả lời 17:21 30/07
 • Tai Nguyen
  Tai Nguyen

  Đáp án là 72 viên

  Trả lời hay
  7 Trả lời 13:52 19/12
 • Thông Lê Văn
  Thông Lê Văn

  Lan cho số hộp kẹo là:

  6 - 4 = 2 (hộp)

  Một hộp kẹo có số viên là:

  Trả lời hay

  7 Trả lời 12:41 27/01
 • Minh Thư
  Minh Thư

  💯💯💯💯💯💯

  0 Trả lời 13:26 17/01
 • Trương Ngọc Diệu Thuần
  Trương Ngọc Diệu Thuần

  Dễ ợt


  0 Trả lời 15:41 08/09
Toán học Xem thêm