Phùng Thị Kim Dung Toán học Lớp 3

Ba bạn Huy, Nam, Khánh có 100 cái kẹo. Nam có nhiều hơn 40 viên kẹo

và số kẹo của Nam khi chia cho 8 bạn thì mỗi bạn được số kẹo như nhau. Hỏi Nam có? cái kẹo biết rằng Khánh có nhiều kẹo nhất.

3
3 Câu trả lời
 • Xử Nữ
  Xử Nữ

  Toán lớp 3

  Trả lời hay
  10 Trả lời 09:30 02/10
  • Bạch Dương
   Bạch Dương

   Số kẹo của Nam là 48 (chiếc)

   0 Trả lời 09:31 02/10
   • Captain
    Captain

    Gọi số kẹo của nam là x (x∈N*); mà số kẹo của nam chia cho 8 bạn

    ⇒x chia hết cho 8 ⇒x ∈ B(8) và x lớn hơn 40⇒ x=48

    (vì nếu ta chọn 56 thì số kẹo còn lại là 44 mà số kẹo của khánh lớn nhất nên vô lý ⇒40<x<56; x ∈ B(8) ). Vậy số kẹo của Nam là 48 (chiếc)

    0 Trả lời 09:27 02/10
    Toán học Xem thêm