Đinh Thị Nhàn Sinh học Lớp 9

Bài 4 trang 33 sgk Sinh học 9

Ruồi giấm có 2n = 8. Một tế bào của ruồi giấm đang ở kì sau của giảm phân II. Tế bào đó có bao nhiêu NST đơn trong các trường hợp sau đây?

a) 2;          b) 4;           c) 8;            d) 16.

3
3 Câu trả lời
 • Người Sắt
  Người Sắt

  Đáp án: c.

  Tham khảo thêm: Giải bài tập SGK Sinh lớp 9: Nguyên phân

  0 Trả lời 10/10/21
 • Đen2017
  Đen2017

  Số lượng NST trong tế bào trong các kì của giảm phân biến đổi theo sơ đồ sau

  Bài 4 trang 33 sgk Sinh học 9

  Đáp án C

  ◾ Khi bước vào giảm phân I : tế bào sinh dục của ruồi giấm có bộ NST lưỡng bội kép : 2n = 8 NST kép

  ◾ Kết thúc giảm phân I : Tế bào sinh dục của ruồi giấm có bộ NST đơn bội kép : 4NST kép

  ◾ Bắt đầu giảm phân II: Tế bào sinh dục của ruồi giấm có bộ NST đơn bội kép : 4NST kép

  Đến kì sau của giảm phân II : Các cromatit trong NST kép tách nhau tại tâm động tạo thành 2 NST đơn và di chuyển về hai cực của tế bào=> Tế bào sinh dục của ruồi giấm có 8 NST đơn

  0 Trả lời 10/10/21
 • Song Tử
  Song Tử

  Đáp án C

  Khi bước vào giảm phân I: tế bào sinh dục của ruồi giấm có bộ NST lưỡng bội kép : 2n = 8 NST kép

  Kết thúc giảm phân I: Tế bào sinh dục của ruồi giấm có bộ NST đơn bội kép : 4NST kép

  Bắt đầu giảm phân II: Tế bào sinh dục của ruồi giấm có bộ NST đơn bội kép : 4NST kép

  Đến kì sau của giảm phân II : Các cromatit trong NST kép tách nhau tại tâm động tạo thành 2 NST đơn và di chuyển về hai cực của tế bào=> Tế bào sinh dục của ruồi giấm có 8 NST đơn

  0 Trả lời 10/10/21

Sinh học

Xem thêm