Đinh Thị Nhàn Sinh học Lớp 9

Nêu những diễn biến cơ bản của NST qua các kì của giảm phân

6
6 Câu trả lời
 • Cún ngốc nghếch
  Cún ngốc nghếch
  Các kì Diễn biến
  Kì trung gian I

  NST ở dạng sợi mảnh

  NST tự nhân đôi dính với nhau ở tâm động

  Kì đầu I

  Các NST kép xoắn và co ngắn

  Các NST kép trong cặp tương đồng tiếp hợp bắt chéo

  Kì giữa I

  Các NST kép trong cặp tương đồng tách thành nhau ra

  Xếp thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo

  Kì sau ICác NST kép trong cặp tương đồng phân li về 2 cực của tế bào
  Kì cuối IHình thành 2 tế bào con có bộ NST là n kép
  Trả lời hay
  5 Trả lời 09:46 11/10
  • Người Dơi
   Người Dơi

   Bài 1 trang 33 sgk Sinh học 9

   Kết quả của quá trình giảm phân là từ 1 tế bào mẹ (2n NST) qua 2 lần phân bào liên tiếp tạo ra 4 tế bào con đều có n NST.

   Tham khảo thêm: Giải bài tập SGK Sinh lớp 9: Nguyên phân

   Trả lời hay
   3 Trả lời 10/10/21
   • Bơ

    – Giảm phân là sự phân chia của tế bào sinh dục (2n) ở thời kì chín, qua hai lần phân bào liên tiếp, tạo bốn tế bào con đều mang bộ NST đơn bội (n), tức là ở tế bào con số lượng NST giảm đi 1/2 so với tế bào mẹ.

    – Những diễn biến cơ bản của NST qua các kì cửa giảm-phân: giảm-phân gồm hai lần phân bào liên tiếp.

    + Giảm-phân I gồm:

    Kì đầu: có sự tiếp hợp cùa các NST kép tương đồng.

    Kì giữa: các NST kép tương đồng tập trung và xếp song song ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

    Kì sau: có sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST tương đồng về hai cực tế bào.

    Kì cuối 2 tế bào mới được tạo thành đều có bộ NST đơn bội (n) kép nhưng khác nhau về nguồn gốc.

    + Giảm-phân II:

    Kì đầu: NST co lại cho thấy số lượng NST kép trong bộ đơn bội.

    Kì giữa các NST kép xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

    Kì sau: từng NST kép tách ở tâm động thành hai NST đơn và phân li về hai cực tế bào, các NST đơn nằm gọn trong nhân của các tế bào con với số lượng n.

    Trả lời hay
    3 Trả lời 10/10/21
    • Nguyễn Kiều Ly
     Nguyễn Kiều Ly

     Kì đầu 

     0 Trả lời 19:29 06/10
     • Bọ Cạp
      Bọ Cạp
      Các kỳLần phân bào ILần phân bào II
      Kì đầuCác NST kép xoắn, co ngắn. và diễn ra sự tiếp hợp các NST kép tương đồng ttheo chiều dọc và có thể trao đổi chéo với nhau, sau đó lại tách rời nhau.NST co xoắn cho thấy rõ số lượng NST kép trong bộ NST đơn bội.
      Kì giữaCác cặp NST kép tập trung xếp thành 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.NST kép xếp thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.
      Kì sauCác NST kép tương đồng phân li độc lập với nhau vè 2 cực của tế bào.2 cromatit của các NST kép tách nhau ở tâm động thành 2 NST đơn phân li về 2 cực của tế bào.
      Kì cuốiCác NST kép nằm gọn trong 2 nhân mới được tạo thành với số lượng NST là bộ đơn bội képkhác nhau về nguồn gốc.Các NST đơn nằm gọn trong nhân mới được tạo thành với số lượng là bộ đơn bội.
      0 Trả lời 09:47 11/10
      • Người Sắt
       Người Sắt

       - Giảm phân là sự phân chia của tế bào sinh dục (2n) ở thời kì chín, qua hai lần phân bào liên tiếp, tạo bốn tế bào con đều mang bộ NST đơn bội (n), tức là ở tế bào con số lượng NST giảm đi một nửa so với tế bào mẹ.

       Giảm phân gồm hai lần phân bào liên tiếp.

       - Những diễn biến cơ bản của NST qua các kì của giảm phân được mô tả trong bảng sau:

       Bài 1 trang 33 sgk Sinh học 9

       0 Trả lời 10/10/21

       Sinh học

       Xem thêm