Người Nhện Tin học Lớp 12

Các bước để xác định khóa chính trong bảng dữ liệu

Hãy nêu các bước để xác định khóa chính trong bảng dữ liệu gồm các thuộc tính:

Số báo danh

Họ và tên

Ngày sinh

Điểm số

4
4 Câu trả lời
 • Batman
  Batman

  - Đầu tiên nháy chuột phải vào bảng rồi chọn Design View.

  - Sau đó click chuột trái vào thuộc tính muốn chọn làm khóa. Rồi ấn vào hình khóa ở trên. Nếu muốn chọn nhiều thuộc tính thì ta giữ phím CTRL.

  Trả lời hay
  3 Trả lời 03/12/21
 • Chí Sơn Phạm
  Chí Sơn Phạm

  Đầu tiên nháy chuột phải vào bảng rồi chọn Design View.

  - Sau đó click chuột trái vào thuộc tính muốn chọn làm khóa. Rồi ấn vào hình khóa ở trên. Nếu m


  0 Trả lời 03/12/21
 • Bọ Cạp
  Bọ Cạp

  Các bước chỉ định khóa chính:

  - Chọn khóa chính: trong bảng dữ liệu nêu ở câu 2 thì chọn trường SBD (số báo danh) vì mỗi số báo danh tương ứng thông tin về một học sinh.

  - Thao tác: Mở bảng ở chế độ thiết kế. Nháy ô ở bên trái tên trường SBD, nháy nút khóa chính hoặc chọn Edit - Primary Key.

  0 Trả lời 03/12/21
 • Thiên Bình
  Thiên Bình

  Mình mới chép đáp án trong bài Giải bài tập SGK Tin học 12 bài 4

  0 Trả lời 03/12/21

Tin học

Xem thêm