Bài kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 5 tỉnh Trà Vinh năm 2013 - 2014

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRÀ VINH

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
LỚP 5 - NĂM HỌC: 2013 - 2014

MÔN: TOÁN

Phần 1: Mỗi bài tập dưới đây có các câu trả lời A,B,C,D. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số “tám mươi ba nghìn không trăm hai mươi” viết là:
A. 38 020 B. 83 020 C. 83 200 D. 80 320

Câu 2: Số liền trước 54 672 là:
A. 54 671 B. 54 673 C. 54 674 D. 54 772

Câu 3: Số lớn nhất trong các số: 89 765; 79 865; 98 765; 97 865 là:
A. 89 765 B.79 865 C. 97 865. D. 98 765

Câu 4: Một hình chữ nhật có chiều dài 15 m, chiều rộng 10 m. Chu vi hình chữ nhật đó là:
A. 15m B. 10m C. 50m D.150m

Câu 5: Với y = 120 thì giá trị của biểu thức M = y × 8 là:
A. 120 x 8 = 960 B. 120 + 8 =128
C. 120 – 8 = 112 D. 120 :8 = 15

Phần 2: Tự luận:

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 46753 + 8361 b. 2367 x 8

c. 41356 – 23456 d. 42612 : 6

Bài 2: (3 điểm)

Một hiệu sách ngày đầu bán được 135 quyển sách; ngày thứ hai bán được 360 quyển sách; ngày thứ ba bán được số sách bán được trong hai ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba hiệu sách bán được bao nhiêu quyển sách?

MÔN: TIẾNG VIỆT

I. Chính tả (nghe viết):

A. ĐỌC THÀNH TIẾNG: 5 điểm

GV tổ chức cho học sinh đọc các bài tập đọc ở đầu lớp 5 và hỏi các câu hỏi trong nội dung đoạn đọc

B. ĐỌC HIỂU: 5 điểm

1. Đọc thầm bài văn sau:

Vườn cải

Đằng sau nhà, có một vườn cải. Đấy là một khoảng đất tận góc vườn đằng kia, giáp bờ ao, vun xới bón tưới do công trình của Lặc.

Bốn luống cải chạy đều một hàng. Màu xanh tươi tắn rãi lên trên màu đất vàng sẫm. Có luống vừa bén chân, mới trổ được đôi ba tờ lá bé. Những mảnh lá xanh rờn, khía răng cưa xung quanh, khum xuống sát đất. Cải này trồng để ăn vào tết Nguyên Đán. Cũng có luống những tàu lá cải đã vồng cao. Khía lá rách mảnh vào chiều sâu. Ở giữa chòm lá lòe xòe, vươn lên một cái thân dài bụ bẫm và phấn trắng. Đầu thân, lơ thơ có những chumg hoa nhỏ, những đóa hoa nhỏ xíu ấy nở ra những cánh vàng li ti. Đó là những luống cải để làm dưa. Chúng đã già rồi. Nhưng vườn chỉ đẹp khi những cây cải già nở hoa vàng. Có không biết bao nhiêu là bướm trắng từ xứ mô tê nào rủ nhau đến chơi ở vườn cải. Chúng họp thành đàn, bay rập rờn trên từng cánh hoa. Chỉ bay thôi mà không đậu. Những cánh trăng trắng phấp phới trên nền cải xanh lốm đốm điểm hoa vàng.

Theo Tô Hoài

2. Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây:

Câu 1: Trong bài văn trên, tác giả tập trung miêu tả cảnh gì?
A. Cảnh vườn cải sau nhà.
B. Cảnh đàn bướm bay lượn.
C. Cảnh mùa xuân.

Câu 2: Vườn cải chỉ đẹp nhất khi nào?
A. Khi cải vừa mới bén chân.
B. Khi cải đã vồng cao.
C. Khi những cây cải già nở hoa vàng.

Câu 3: Câu «Những cánh trăng trắng phấp phới trên nền cải xanh lốm đốm điểm hoa vàng” có mấy từ láy?
A. 1 từ láy, đó là ............................................................................................................
B. 2 từ láy, đó là các từ : ...............................................................................................
C. 3 từ láy, đó là các từ : ................................................................................................

Câu 4: Trong câu: "Nhưng vườn chỉ đẹp khi những cây cải già nở hoa vàng” có các tính từ là:
A. vườn, cải, hoa
B. cây, đẹp, nở.
C. đẹp, già, vàng.

Câu 5: Chủ ngữ trong câu “Bốn luống cải chạy đều một hàng” là:
A. Bốn luống
B. Bốn luống cải
C. Bốn luống cải chạy đều

II. Tập làm văn: (30 phút)

Đề bài: Em hãy tả một con vật nuôi trong nhà em hoặc một con vật nuôi mà em biết.

Đánh giá bài viết
1 1.871
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Việt lớp 5 Xem thêm