Nguyễn Đức Thắng Tiếng Anh

Điền vào chỗ trống

Bài số 5 điền sao ạ

3
3 Câu trả lời
 • Laura Hypatia
  Laura Hypatia

  rice

  bean

  fish - thanks

  juice - yes

  0 Trả lời 12:24 03/02
 • Mọt sách
  Mọt sách

  1 rice

  2 bean

  3 - fish - thanks

  4 juice - yes

  0 Trả lời 12:25 03/02
 • 1m52
  1m52

  rice, bean, fish - thanks, juice - yes

  0 Trả lời 12:26 03/02

Tiếng Anh

Xem thêm