Bài tập Tiếng Việt lớp 5: Tuần 12

Bài tập Tiếng Việt cuối tuần lớp 5

Bài tập Tiếng Việt cuối tuần lớp 5: Tuần 12 bao gồm các dạng bài tập tổng hợp luyện từ và câu lớp 5 giúp các em học sinh ôn tập các loại bài tập dạng này, nắm chắc củng cố kiến thức cho các kỳ thi. Đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các thầy cô cho các em học sinh ôn tập cuối tuần. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo tải về.

Bài 1:

a. Nghĩa các từ đơn trong mỗi dòng dưới đây có điểm gì giống nhau?

- sóc, sói, sẻ, sáo, sít, sam, sò, sứa, sán.

- sả, si, sung, sen, sim, sâm, sắn, sấu, sậy, sồi.

Nếu thay âm đầu “s” bằng “x”, trong số các tiếng trên, những tiếng nào có nghĩa.

b. Tìm các từ láy theo các khuôn vần ghi ở từng ô trong bảng sau:

1

an – at

ang - ac

2

ôn – ôt

ông – ôc

3

un - ut

ung – uc

Bài 2: Tìm quan hệ từ trong những câu sau và xác định quan hệ từ đó nối những từ ngữ nào với nhau.

Ngày 30-8-1917, cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên do Đội Cấn lãnh đạo bùng nổ. Lương Ngọc Quyến được giải thoát và tham gia chỉ huy nghĩa quân. Ông hi sinh, nhưng tấm lòng trung với nước của ông còn sáng mãi.

Bài 3: Chọn quan hệ từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau.

a. Những cái bút………tôi không còn mới………vẫn tốt.

b. Tôi vào thành phố Hồ Chí Minh ………..máy bay……..kịp cuộc họp ngày mai.

c. ……….trời mưa rất to………nước sông dâng cao.

d. ……….cái áo không đẹp………..nó là kỉ niệm của những ngày chiến đấu anh dũng.

Bài 4: Đặt câu với mỗi cặp từ quan hệ sau:

Hễ…..thì; bởi…..nên; tuy…..nhưng; dù…..nhưng.

Bài 5: Lập dàn ý chi tiết cho bài văn tả người bạn thân của em.

>> Bài tiếp theo: Bài tập Tiếng Việt lớp 5: Tuần 13 + 14

Đánh giá bài viết
1 1.355
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Việt lớp 5 Xem thêm