Bài tập toán lớp 1 cơ bản và nâng cao

331 430.598

Giải bài tập toán lớp 1 cơ bản và nâng cao

Bài tập toán lớp 1 cơ bản và nâng cao là tài liệu được VnDoc tổng hợp và sưu tầm. Các bài toán lớp 1 cơ bản sẽ giúp các em học sinh nắm vững kiến thức môn Toán lớp 1, tự kiểm tra trình độ của bản thân. Ngoài ra, các bài toán lớp 1 nâng cao còn giúp các em quen thuộc với các dạng bài tập nhằm rèn luyện tư duy, cách trình bày và làm bài khoa học, có nền tảng Toán học tốt cho các lớp học phía sau.

Bài tập ôn tập Toán Lớp 1

Bài 1: Điền dấu +, - thích hợp vào ô trống

12  5  3 = 14           32  30  2 = 4

14  4  1 = 11           45  20  4 = 69

16  3  2 = 17           84  10  3 = 71

Bài 2: Tìm 1 số biết rằng lấy số đó cộng với 5 rồi trừ đi 8 được kết quả là 11?

Bài 3: Điền dấu >, < , = thích hợp vào ô trống

12 + 6  6 + 4 + 7          30 + 40  80 - 20

15 + 0  15 - 0            90 - 50  10 + 40

18 – 5  14 - 4 + 5         70 – 40  90 - 60

0 + 10  10 + 0            30 + 20  10 + 40

Bài 4: Nối phép tính với số thích hợp:

Bài 5: Số?

a,

b,

22 + 40 <  < 32 + 46

Bài 6: Điền số thích hợp vào ô trống sao cho cộng các số theo hàng ngang, theo cột dọc, theo đường chéo của hình vuông có các kết quả đều như nhau

 

 

14

 

23

 

32

14

 

Bài 7:

Hình vẽ trên có .......................tam giác

Đó là các tam giác ...........................;...............................;...................................

Bài 8: Cho hình vẽ:

Hình vẽ trên có ........điểm. Các điểm đó là:..............................................................

có .......... đoạn thẳng. Đó là các đoạn thẳng .............................................

Bài 9: Vẽ 5 điểm sao cho có 3 điểm ở trong đường tròn và 4 điểm ở ngoài hình tam giác

Bài 10 *: Con gà mái của bạn An cứ mỗi tuần đẻ được 7 quả trứng. Hỏi con gà đó đã đẻ được bao nhiêu quả trứng trong 2 tuần?

Bài 11 *: Hè vừa rồi, bạn Bình về thăm ông bà nội được 1 tuần 2 ngày và thăm ông bà ngoại được 1 tuần 3 ngày. Hỏi bạn Bình đã về thăm ông bà nội ngoại được bao nhiêu ngày?

Bài 12 *: An có ít hơn Bình 4 hòn bi , Bình có ít hơn Căn 3 hòn bi. Hỏi Căn có mấy hòn bi, biết rằng An có 5 hòn bi.

Ngoài ra, các bạn học sinh có thể tham khảo thêm Bộ đề thi học sinh giỏi Toán lớp 1:

Thông báo: Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
331 430.598
Toán lớp 1 Xem thêm