Bài tập trắc nghiệm Địa lí 12 bài 24: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp

Bài tập trắc nghiệm Địa lí 12 bài 24

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Bài tập trắc nghiệm Địa lí 12 bài 24: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp, chắc chắn nội dung tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp

Câu 1: Yếu tố tự nhiên quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành đánh bắt thủy sản ở nước ta?

A. Chế độ thủy văn

B. Điều kiện khí hậu

C. Địa hình đáy biển

D. Nguồn lợi thủy sản

Câu 2: Một trong những ngư trường trọng điểm của nước ta?

A. Cà Mau – Kiên Giang

B. Hải Phòng- Nam Định

C. Thái Bình – Thanh Hóa

D. Quảng Ngãi – BÌnh Định

Câu 3: Một trong những ngư trường trọng điểm của nước ta?

A. Hải Phòng- Nam Định

B. Thái Bình – Thanh Hóa

C. Hải Phòng – Quảng Ninh

D. Nghệ An – Hà Tĩnh

Câu 4: Ngư trường nào không được xác định là ngư trường trọng điểm?

A. Cà Mau - Kiên Giang

B. Thanh Hóa - Nghệ An

C. Hải Phòng - Quảng Ninh

D. Quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa

Câu 5: Ngư trường Cà Mau- Kiên Giang là một trong những ngư trường lớn nhất nước ta do khu vực này có?

A. Các dòng hải lưu, thềm lục địa nông, nhiều cửa sông và bãi triều

B. Bờ biển khúc khuỷu, nhiều vũng vịnh, đầm phá

C. Các dòng hải lưu, nhiều cửa sông lớn, biển sâu

D. Bờ biển khúc khuỷu, hệ thống đảo ven bờ dày đặc

Câu 6: Ý nào dưới đây chưa đúng khi nói về điều kiện khai thác và nuôi trồng thủy sản hiện nay ở nước ta?

A. Nhân dân ta có kinh nghiệm, truyền thống đánh bắt và nuôi trồng thủy sản

B. Phương tiện tàu thuyền, ngư cụ vẫn còn lạc hậu, hạn chế đánh bắt xa bờ

C. Các dịch vụ thủy sản ngày càng phát triển

D. Chưa hình thành các cơ sơ chế biến thủy sản

Câu 7: Vùng nuôi tôm lớn nhất của nước ta?

A. Đồng bằng sông Hồng

B. Bắc TRung Bộ

C. Đồng bằng sông Cửu Long

D. Duyên hải Nam Trung BỘ

Câu 8: Ý nào dưới đây là đúng khi nói về ngành thủy sản của nước ta hiện nay?

A. Phương tiện tàu tuyền, ngư cụ còn lạc hậu, không được trang bị mới

B. Các dịch vụ thủy sản ngày càng phát triển

C. Chưa hình thành các cơ sở chế biến thủy sản

D. Các mặt hàng thủy sản chưa được chất nhận ở thị trường Hoa Kì

Câu 9: Một trong những yếu tố gây khó khăn cho sự phát triển ngành thủ sản ở nước ta trong những năm qua là?

A. Sự phát triển của công nghiệp chế biến thủy sản

B. Hệ thống các cảng cá chưa đủ đáp ứng nhu cầu

C. Nhu cầu ngày càng tăng của thị trường tiêu thụ thủy sản trong nước

D. Nhu cầu ngày càng tăng của thị trường quốc tế

Câu 10: Một trong những yếu tố thúc đẩy sự phát triển của ngành thủy sản ở nước ta trong những năm qua là:

A. Các hiện tượng cực đoan của thời tiết, khí hậu

B. Hệ thống các cảng cá chưa đáp ứng được nhu cầu

C. Diễn biến về chất lượng môi trường ở một số vùng biển

D. Nhu cầu đa dạng của thị trường trong nước và quốc tế

Câu 11: sự cố nào dưới đây ảnh hưởng nghiêm trọng nhất ngành nuôi trồng và đánh bắt hải sản nước ta?

A. Cơn bão số 2 tháng 8/2016

B. Xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long tăng cao năm 2015- 2016

C. Cơn bão số 5 tháng 9/2016

D. Công ty Formosa Hà Tĩnh xả thải trái phép ra biển tháng 4/2016

Câu 12: Đồng bằng sông Cửu Long có sản lượng thủy sản nuôi trồng lớn nhất nước chủ yếu là do?

A. Điều kiện khí hậu ổn định

B. Nhiều ngư trường trọng điểm

C. Nhiều bãi triều, diện tích mặt nước lớn

D. Vùng biển rộng, thềm lục địa nông

Câu 13: Hoạt động nào sau đây thuộc về lâm nghiệp?

A. Mở rộng diện tích trồng chè

B. Vận chuyển gỗ đã qua chế biến

C. Xuất khẩu đồ gỗ mĩ nghệ

D. Khai thác, chế biến gỗ và lâm sản

Câu 14: Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự suy thoái tài nguyên rừng của nước ta hiện nay là do?

A. Khai thác bừa bãi, quá mức

B. Sự tàn phá của chiến tranh

C. Nạn cháy rừng

D. Du canh, du cư

Câu 15: Nạn chặt phá rừng và cháy rừng những năm gần đây diễn ra nhiều nhất ở?

A. Đồng bằng sông Hồng

B. Bắc Trung Bộ

C. Duyên hải Nam Trung Bộ

D. Tây Nguyên

Câu 16: Trong các địa phương dưới đây, nơi có ti lệ diện tích rừng so với diện tích toàn tỉnh cao nhất là?

A. Quảng Bình

B. Bình Dương

C. Thái Bình

D. Vĩnh Phúc

Câu 17: Trong các địa phương dưới đây, nơi có tỉ lệ diện tích rừng so với diện tích toàn tỉnh cao nhất là?

A. Hưng Yên

B. Bình Dương

C. Kon Tum

D. Vĩnh Phúc

Câu 18: Trong việc sử dụng rung ngập mặn phía Tây Nam của Đồng bằng sông Cửu Long không nên?

A. Cải tạo mọt phần thích hợp thành bãi nuôi tôm

B. Trồng vú sữa, kết hợp với bảo vệ môi trường sinh thái

C. Tiếp tục trồng rừng và mở rộng diện tích rừng

D. Cải tạo để trồng lúa và nuôi tủ sản nước ngọt

Câu 19: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, vùng nào có diện tích đất mặt nước nuôi trồng thủy sản lớn nhất nước ta?

A. Đồng bằng sông Hồng

B. Bắc Trung Bộ

C. Duyên hải Nam Trung Bộ

D. Đồng bằng sông Cửu Long

Câu 20: Căn cứ vào biểu đồ Thủy sản (năm 2007) ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, các tỉnh có giá trị sản xuất thủy sản trong tổng giá trị sản xuất nông, thủy sản dưới 5% phân bố củ yếu ở hai vùng?

A. Đông nam Bộ, Bắc Trung Bộ

B. Tây Nguyên, Đông Nam Bộ

C. Tây Nguyên, Trung du và miền núi Bắc Bộ

D. Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên

Câu 21: Căn cứ vào biểu đồ Thủy sản (năm 2007) ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, các tỉnh có sản lượng thủy sản nuôi trồng (năm 2007) cao tập trung chủ yếu ở hai vùng:

A. Đồng bằng sông Cửu Long, duyên hải Nam Trung Bộ

B. Đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long

C. Đồng bằng sông Cửu Long, Bắc Trung Bộ

D. Bắc Trung Bộ, Đồng bằng sông Hồng

Câu 22: Căn cứ vào biểu đồ Thủy sản (năm 2007) ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, các tỉnh có sản lượng thủy sản khai thác cao nhất nước là?

A. Bình Thuận, Bình Định

B. Kiên Giang, Cà Mau

C. Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu

D. Cà Mau, Bình Thuận

Câu 23: Căn cứ vào biểu đồ Thủy sản (năm 2007) ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, trong giai đoạn 2000-2007, sản lượng thủy sản nuôi trồng nước ta tăng?

A. Khoảng 1,6 lần

B. Khoảng 2,6 lần

C. Khoang 3,6 lần

D. Khoảng 4,6 lần

Câu 24: Căn cứ vào bản đồ lâm nghiệp (năm 2007) ở atlat Địa lí Việt nam trang 20, hai tỉnh có giá trị sản xuất lâm nghiệp cao nhất nước ta là?

A. Bắc Giang, Thanh Hóa

B. Nghệ An, Sơn La

C. Nghệ An, Lạng Sơn

D. Thanh Hóa, Phú Thọ

Câu 25: Căn cứ vào bản đồ lâm nghiệp (năm 2007) ở atlat Địa lí Việt nam trang 20, trong giai đoạn 2000-2007, tổng diện tích rừng nước ta tăng?

A. 1284 nghìn ha

B. 1428 nghìn ha

C. 1824 nghìn ha

D. 12184 nghìn ha

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Địa lí 12

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án
1 D 14 A
2 A 15 D
3 C 16 A
4 B 17 C
5 A 18 D
6 D 19 D
7 C 20 C
8 B 21 B
9 B 22 C
10 D 23 C
11 D 24 C
12 C 25 C
13 D
---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Bài tập trắc nghiệm Địa lí 12 bài 24: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Địa lý lớp 12, Lịch sử lớp 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Ngữ văn lớp 10, Học tốt Ngữ Văn lớp 10, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 4.710
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Địa lý 12 Xem thêm