Bài tập trắc nghiệm Địa lí 12 bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp

Bài tập trắc nghiệm Địa lí 12 bài 26

Để giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Bài tập trắc nghiệm Địa lí 12 bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp, nội dung tài liệu gồm 27 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ mang lại thông tin hữu ích để giúp các bạn học sinh học tốt môn Địa lí.

Cơ cấu ngành công nghiệp

Câu 1: Ý nào dưới đây là lợi thế của nước ta trong việc phát triển công nghiệp hiện nay?

A. Nguồn nhiên liệu rất đa dạng

B. Nguồn lao động đông đảo, giá rẻ

C. Nguồn vốn đầu tư dồi dào

D. Thị trường tiêu thị lớn từ Lào và Campuchia

Câu 2: Cơ cấu công nghiệp theo ngành được thể hiện ở?

A. Số lượng các ngành trong toàn bộ hẹ thống các ngành công nghiệp

B. Tỉ trọng giá trị sản xuất của từng ngành (nhóm ngành) trong toàn bộ hệ thống các ngành công nghiệp

Câu 3: Cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta hiện nay không có đặc điểm nào dưới đây?

A. Tương đối đa dạng

B. Đang nổi lên một số ngành công nghiệp trọng điểm

C. Ổn định về tỉ trọng giữa các ngành

D. Đang có sự chuyển dịch rõ rệt nhằm thích nghi với tình hình mới

Câu 4: Theo cách phân loại hiện hành, cơ cấu công nghiệp theo ngành ơ nước ta được chia thành 3 nhóm chính là?

A. Công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

B. Công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp phụ trợ

C. Công nghiệp cấp, công nghiệp cấp hai, công nghiệp cấp ba

D. Công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến, công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước

Câu 5: Một trong những đặc điểm quan trọng của cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta là?

A. Đang nổi lên một số ngành trọng điểm

B. Đang ưu tiên cho các ngành công nghiệp tuyền thống

C. Đang tập trung phát triển các ngành công nghiệp nặng đòi hỏi nguồn vốn lớn

D. Đang chú ý phát triển các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động

Câu 6: Ý nào không phải là đặc điểm của ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta hiện nay?

A. Có thế mạnh lâu dài

B. Đem lại hiệu quả cao về kinh tế - xã hội

C. Có tác động mạnh mẽ đến việc phát triển các ngành kinh tế khác

D. Có tính truyền thống, không đòi hỏi về trình độ và sự khóe léo

Câu 7: Một trong những ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay là?

A. Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm

B. Công nghiệp luyện kim

C. Công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản

D. Công nghiệp sành sứ và thủy tinh

Câu 8: Ngành nào dưới đây không phải là ngàng công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay?

A. Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm

B. Công nghiệp cơ khí - điện tử

C. Công nghiệp vật liệu xây dựng

D. Công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản

Câu 9: Cơ cấu ngành công nghiệp (theo ba nhóm) ở nước ta đang chuyển dịch theo hướng:

A. Tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến và giảm tỉ trọng các nhóm ngành khác

B. Tăng tỉ trọng công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước và giảm tỉ trọng các nhóm ngành khác

C. Tăng tỉ trọng công nghiệp khai thác và giảm tỉ trọng các nhóm ngành khác

D. Giảm tỉ trọng công nghiệp chế biến và tăng tỉ trọng các nhóm ngành khác

Câu 10: Cơ cấu của ngành công nghiệp nước ta chuyển dịch không phải do:

A. Đường lối phát triển công nghiệp của nước ta

B. Sự tác động của thị trường

C. Theo xu hướng chung của toàn thế giới

D. Tác động của các thiên tai trong thời giam gần đây

Câu 11: Công nghiệp nước ta phát triển trậm, phân bố phân tán, rời rạc ở:

A. Đồng bằng sông Hồng

B. Đông Nam Bộ

C. Ven biển miền Trung

D. Vùng núi

Câu 12: Nước ta cần phải chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp để?

A. Tránh tình trạng phát triển phiến diện, một chiều

B. Hạn chế các rủi ro do thiên tai gây ra

C. Thích nghi với tình hình chung và hội nhập vào thị trường khu vực và thế giới

Câu 13: Hướng nào dưới đây không đặt ra để tiếp tục hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp nước ta?

A. Ưu tiên phát triển ngành công nghiệp nặng

B. Đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị, công nghệ

C. Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm

D. Xây dựng cơ cấu ngành tương đối linh hoạt

Câu 14: Vấn đề được đặt ra cấp bách trong phát triển công nghiệp ở nước ta hiện nay là:

A. Tránh gây mất đất sản xuất nông nghiệp

B. Tránh gây ô nhiễm môi trường

C. Giảm tình trạng chênh lệch giàu nghèo

D. Tránh làm mất đi các ngành công nghiệp truyền thống

Câu 15: Hoạt động công nghiệp của nước ta tập trung chủ yếu ở:

A. Đồng bằng dông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long

B. Đông Nam Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ

C. Đồng bằng sông Hồng và Nam Trung Bộ

D. Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ

Câu 16: Từ Hà Nội, hoạt động công nghiệp với chuyên môn hóa về cơ khí, khai thác than, vật liệu xây dựng là hướng:

A. Đáp Cầu – Bắc Giang

B. Nam Định – Ninh Bình – Thanh Hóa

C. Việt Trì – Lâm Thao

D. Hải Phòng – Hạ Long – Cẩm Phả

Câu 17: Từ Hà Nội, hoạt động công nghiệp với chuyên môn hóa về thủy điện là hướng

A. Đáp Cầu – Bắc Giang

B. Nam Định – Ninh Bình – Thanh Hóa

C. Hòa Bình – Sơn La

D. Hải Phòng – Hạ Long – Cẩm Phả

Câu 18: Sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp ở nước ta là do tác động của?

A. Kết cấu hạ tầng và vị trí Địa lí

B. Tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là khoáng sản

C. Nguồn lao động có tay nghề và thị trường

D. Tổng hợp các nhân tố

Câu 19: Nhân tố nào dưới đây không tác động trực tiếp đến sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp ở nước ta?

A. Vị trí Địa lí

B. Tài nguyên thiên nhiên

C. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa

D. Thị trường

Câu 20: Yếu tố dặc biệt quan trọng làm cho các vùng trung du và miền núi của nước ta còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển công nghiệp hiện nay là:

A. Thiếu tài nguyên khoáng sản

B. Vị trí địa không thuận lợi

C. Giao thông vận tải kém phát triển

D. Nguồn lao động có trình độ thấp

Câu 21: Cơ cấu công nghiệp phân tho nhóm ngành kinh tế ở nước ta đang chuyển dịch theo hướng:

A. Mở rộng sự tham gia của các thành phần kinh tế

B. Tập trung cho thành phần kinh tế Nhà nước

C. Giảm tỉ trọng của khu vực ngoài Nhà nước

D. Hạn chế thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Câu 22: Việc mở rộng sự tham gia của các thành phần kinh tế vào hoạt động công nghiệp nhằm?

A. Đa dạng hóa sản phẩm

B. Phát huy mọi tiềm năng cho việc phát triển sản xuất

C. Giảm bớt sự phụ thuộc vào nền kinh tế Nhà nước

D. Hạn chế thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Câu 23: Năm 2005, thành phần kinh tế chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp ở nước ta là:

A. Kinh tế Nhà nước

B. Kinh tế ngoài Nhà nước

C. Kinh tế tư nhân

D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Câu 24: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, ở trung tâm công nghiệp Vinh không có ngành nào sau đây?

A. Chế biến nông sản

B. Cơ khí

C. Sản xuất vật liệu xây dựng

D. Dệt may

Câu 25: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, các trung tâm công nghiệp có ngành sản xuất ô tô ở nước ta (năm 2005) là:

A. Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh

B. Hà Nội, Đà Nẵng

C. Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

D. TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu

Câu 26: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, ngành công nghiệp nào sau đây không có trong cơ cấu ngành của trung tâm công nghiệp Hải Phòng?

A. Chế biến nông sản

B. Đóng tàu

C. Sản xuất vật liệu xây dựng

D. Luyện kim màu

Câu 27: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, các trung tâm công nghiệp nào sau đây có ngành công nghiệp luyện kim màu?

A. Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

B. Thái Nguyên, TP Hồ Chí Minh

C. TP Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một

D. TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Địa lí 12

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án
1 B 15 C
2 B 16 D
3 C 17 C
4 D 18 D
5 A 19 C
6 D 20 C
7 A 21 A
8 D 22 B
9 A 23 D
10 D 24 D
11 D 25 C
12 C 26 D
13 A 27 B
14 B
---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Bài tập trắc nghiệm Địa lí 12 bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Địa lý lớp 12, Lịch sử lớp 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Ngữ văn lớp 10, Học tốt Ngữ Văn lớp 10, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 5.262
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Địa lý 12 Xem thêm