Bài tập Unit 15 lớp 4 When's Children's Day? Online

Bài tập tiếng Anh Unit 15 lớp 4 When's Children's Day? Online

Bài tập unit 15 tiếng Anh lớp 4 When's Children's Day? có đáp án được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh 4 unit 15 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức hiệu quả.

 • Choose the odd one out.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Read and match.
  A B

  1. When is Teacher's day?

  2. What do you do on Teacher's Day?

  3. What is Lan doing?

  4. What does Lien look like?

  5. When is New Year in your country?

  a. I often give my teacher some small gifts and flowers.

  b. She is young and tall.

  c. She is skipping.

  d. It’s on the first of January.

  e. It is the twentieth of November.

 • 1. When is Teacher's day?
 • 2. What do you do on Teacher’s Day?
 • 3. What is Lan doing?
 • 4. What does Lien look like?
 • 5. When is New Year in your country?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 186
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4

Xem thêm