Báo cáo thành tích cá nhân thực hiện chỉ thị 05-CT/TW

Đề nghị tặng Giấy khen đạt thành tích tốt trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

VnDoc.com mời các bạn tham khảo mẫu báo cáo thành tích cá nhân đề nghị tặng Giấy khen đạt thành tích tốt trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05 trong bài viết này.

Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Kế hoạch cá nhân tự giác năm 2018 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bản thu hoạch và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

ĐẢNG BỘ XÃ …………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC ……….

 

*

…………., ngày   tháng 3… năm 20…

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Đề nghị tặng Giấy khen đạt thành tích tốt trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 20…

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:

Họ và tên: ………………… Sinh năm: 19…

Ngày vào Đảng (dự bị): …/…/20… ; Chính thức: …/…/20…

Chức vụ Đảng: ……………………………………………………….…

Chức vụ Chính quyền: ………………………………………………….

Chức vụ Đoàn thể: ………………………………………………………

Sinh hoạt tại Chi bộ Trường Tiểu học ……… - Đảng Bộ xã ………..…

Việc "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là việc làm cần thiết và quan trọng đối với mọi người mà nhất là Đảng viên. Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm phát huy tinh thần làm chủ, ý thức trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của đảng viên. Từ đó nâng cao chất lượng thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. 

Mỗi đảng viên chúng ta rất cần thấm nhuần và học theo những phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi chúng ta ai ai cũng cần học bác những đức tính tốt đẹp ấy trong cơ quan đơn vị cũng như nơi cư trú

Trong"Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh",tôi tâm đắc nhất là: đội ngũ cán bộ đảng viên phải có đạo đức, có tài. Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng. Có mối liên hệ mật thiết với nhân dân, là một tấm gương sáng để nhân dân tin và noi theo. Luôn luôn học tập để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Khi học tập và làm theo Bác tôi đạt được những kết quả trong năm như sau:

II. THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:

1. Về phẩm chất đạo đức lối sống:

Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, giản dị và hòa đồng với mọi người, không vi phạm đạo đức nhà giáo, luôn thực hành tiết kiệm, không xa hoa lãng phí, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Kiên quyết lên án và chống lại các biểu hiện tiêu cực, các hành vi phi đạo đức, trái pháp luật.

Đối với Đảng thì tuyệt đối trung thành, đặt quyền lợi của Đảng lên trên lợi ích của cá nhân, chấp hành triệt để những quy định của Đảng, không vi phạm những điều đảng viên không được làm. Thực hiện nghiêm túc tinh thần phê bình và tự phê bình, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, luôn quan tâm giúp đỡ, đồng nghiệp, học sinh.

Luôn đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm; trong giữ gìn đạo đức, lối sống và phát huy tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của đảng viên, của nhà giáo; chấp hành tốt Quy định về những điều đảng viên không được làm; luôn trung thực, khách quan trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ. Thực hiện đúng quy chế dân chủ trong đơn vị, giữ gìn tốt mối liên hệ với nhân dân nơi cư trú. Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của cán bộ giáo viên trong đơn vị. Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu vén lợi ích cho cá nhân và gia đình.

Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng và phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên. Trung thực, thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; 

Có tinh thần tự phê và phê bình, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác, đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái làm mất đoàn kết nội bộ.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn:

Có tinh thần trách nhiệm cao với chức trách, nhiệm vụ được giao. Nỗ lực phấn đấu và thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với cương vị Chi ủy viên, tổ trưởng, UVBCH CĐ bản thân luôn nỗ lực cố gắng là trung tâm đoàn kết, gương mẫu thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bản thân được công nhận đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bản thân luôn nỗ lực cố gắng thực hiện và hoàn thành tốt chức trách được giao. Chủ động, tích cực, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công tác của đơn vị và phối hợp với các tổ chức, đoàn thể chính trị trong, ngoài nhà trường thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục, xây dựng cơ quan văn hóa.

Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi bộ, đảng bộ nơi cư trú; Thực hiện tốt và hoàn thành nghĩa vụ công dân nơi cư trú, xây dựng gia đình văn hóa và hưởng ứng thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của ấp.

Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể nơi ở và nơi công tác. Tích cực tham gia công tác phát triển đảng viên của đơn vị.

Luôn tích cực đi đầu trong các phong trào thi đua của ngành và địa phương, tham gia tốt các hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp.

Tích cực đổi mới sinh hoạt chuyên môn, đổi mới phương pháp, kĩ thuật dạy học. Luôn ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc và giảng dạy.

Luôn duy trì sĩ số học sinh đạt 100% góp phần cùng nhà trường thực hiện tốt phổ cập giáo dục mức độ 2.

100% học sinh đều hoàn thành chương trình lớp học, học sinh tham gia tích cực và có kết quả các phong trào do trường, ngành tổ chức. Trong năm học 20…-20… có 01 học sinh đạt giải cuộc thi Violympic Toán cấp huyện, tỉnh. Được Hiệu trưởng Trường Tiểu học ……….. tặng giấy khen đạt thành tích: “Tích cực trong việc bồi dưỡng học sinh đạt điểm cao trong kì thi Violympic Toán cấp Tỉnh năm học 20…-20…”. Đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp huyện. 

3. Nội dung đăng ký phấn đấu và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nêu gương cho cán bộ, đảng viên và quần chúng ở cơ sở học tập:

Một là, trách nhiệm với Tổ quốc: Phải luôn có trách nhiệm với Tổ quốc, với sự sống còn của quốc gia, dân tộc. Trách nhiệm ấy được thể hiện ở tinh thần đấu tranh quên mình, hy sinh vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước. 

Hai là, trách nhiệm đối với nhân dân: Phải phổ biến, tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có phương pháp khoa học trong lãnh đạo quần chúng nhân dân thực hiện thắng lợi các đường lối, chính sách ấy. Phải nêu gương trước quần chúng về mọi mặt. 

Ba là, trách nhiệm đối với Đảng: Phải kiên định với tôn chỉ, mục đích, mục tiêu, lý tưởng của Đảng; phải quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; phải thực hiện tốt các nhiệm vụ của người đảng viên.

4. Những sáng kiến, trong thực hiện nhiệm vụ: 

Năm học 20…-20… sáng kiến “………………………………..” trong giảng dạy và công tác chủ nhiệm do hội đồng khoa học của ngành giáo dục công nhận. 

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG TRONG NĂM:

1. Thành tích của cá nhân:

1.1. Khen thưởng về công tác Đảng:

Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

1.2. Khen thưởng về việc thực hiện nhiệm vụ:

2.1. Danh hiệu thi đua: (Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến thi đua cấp tỉnh, Tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc)

Năm

Danh hiệu

thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

20…-20…

Chiến sĩ thi đua cơ sở

 

2.2. Hình thức khen thưởng: (bằng khen, giấy khen)

Năm

Hình thức 

khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

20…-20…

Bằng khen

 

2. Thành tích của tập thể:

Năm học 20…-20… Chi bộ trong sạch vững mạnh, trường Tiên tiến cấp huyện.

XÁC NHẬN CHI BỘ

BÍ THƯ

 

 

 

 

NGƯỜI BÁO CÁO

 

 

 


XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY XÃ …………..

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Được tặng Giấy khen ngày …/…/20… Có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT_TW của Bộ Chính trị khóa XII về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Số …/QĐ-UBND ngày …/…/20… Chủ tịch UBND huyện ………..… (Phó Chủ tịch …………… đã ký)

Đánh giá bài viết
3 41.510
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm