Báo cáo tổng kết hoạt động công tác chủ nhiệm lớp

Báo cáo tổng kết hoạt động công tác chủ nhiệm lớp

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc mẫu báo cáo tổng kết hoạt động công tác chủ nhiệm lớp dưới đây. Báo cáo tổng kết hoạt động công tác chủ nhiệm lớp là mẫu báo cáo được dùng cho giáo viên chủ nhiệm thực hiện báo cáo với hội đồng chủ nhiệm về tình hình học tập, các hoạt động của học sinh lớp mình chủ nhiệm trong kỳ, năm học qua cũng như nêu phương hướng công tác chủ nhiệm cho học kỳ, năm học mới. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu báo cáo tổng kết hoạt động công tác chủ nhiệm lớp tại đây.

Cách ghi nhận xét theo tháng của sổ theo dõi chất lượng giáo dục và sổ chủ nhiệm

Sáng kiến kinh nghiệm - Rèn nề nếp lớp chủ nhiệm

Báo cáo tổng kết hoạt động công tác chủ nhiệm lớp

Báo cáo tổng kết hoạt động công tác chủ nhiệm lớp

Báo cáo tổng kết hoạt động công tác chủ nhiệm lớp
Mẫu báo cáo tổng kết hoạt động công tác chủ nhiệm lớp

Mời các bạn tham khảo bản text Báo cáo tổng kết hoạt động công tác chủ nhiệm lớp dưới đây:

HỘI ĐỒNG CÔNG TÁC CN

TRƯỜNG ......................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....................., ngày ..... tháng ..... năm .......

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP .........
NĂM HỌC ......... – .........

Giáo viên chủ nhiệm: ......................................

I. DUY TRÌ SỐ LƯỢNG

1. Đầu năm: .......................... Nữ: ..........................................

2. Cuối năm: ......................... Nữ: ..........................................

- Tăng: ................................. Giảm: .......................................

- Họ và tên HS tăng, giảm. Lí do.

II. CHUYÊN CẦN

1. Tổng số lần vắng của lớp:............... Có phép: ................... Không phép: .................

2. HS vắng học nhiều nhất:................................................ Số lần vắng: ....................

3. Tổng số lần HS trốn học, bỏ tiết: ............................................................................

4. Biện pháp giáo dục HS để duy trì chuyên cần trong lớp học:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

III. CHẤT LƯỢNG VĂN HÓA, HẠNH KIỂM NĂM HỌC

1. Tổng hợp số liệu

Mặt giáo dục

TS HS

GIỎI/TỐT

KHÁ

TB

YẾU

KÉM

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

Học lực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hạnh kiểm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nhận định

2.1. Về học lực

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

2.1. Về hạnh kiểm

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

2.3. Điều kiện, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ dạy và học (nêu rõ mất mát, hư hỏng, đền bù so với biên bản bàn giao ngày 01/8)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

IV. TỔ CHỨC LỚP, CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

1. Chất lượng hoạt động của mạng lưới cán bộ lớp, tổ, chi đội

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

2. Nề nếp tự quản, bảo vệ tài sản nhà trường, bảo quản và sử dụng sổ đầu bài, sổ gọi tên ghi điểm

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

3. Kết quả giáo dục Văn thể mỹ, tham gia các phong trào, hội thi do nhà trường, Liên đội phát động, tổ chức

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

4. Số buổi lao động của lớp, tự đánh giá về kết quả lao động

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

5. Kết quả thi đua tháng:

T9

T10

T11

T12

HKI

T1

T2

T3

T4

T5

HKII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

6. Tình hình thu nạp các khoản tiền theo quy định

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

7. Kết quả giáo dục học sinh cá biệt:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

V. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM NĂM HỌC ......... - .........

1. Học tập:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

2. Hạnh kiểm:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

VI. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT

1. Đối với đồng nghiệp (GVBM, GVCN khác)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

2. Các tổ chức, đoàn thể

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

3. Đối với BGH nhà trường

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

TỔ TRƯỞNG

(Ghi rõ ý kiến, kí, ghi rõ họ tên)

 

....................., ngày ..... tháng ..... năm ...........

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá bài viết
1 11.620
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm