Báo cáo thành tích cá nhân

112 363.746

Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua, Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là mẫu báo cáo thành tích cho cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Sau khi tải miễn phí bản báo cáo thành tích cá nhân, mời bạn điền đầy đủ thông tin cá nhân, thành tích đạt được để đề nghị được cấp trên khen thưởng xứng đáng. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về mẫu bản báo cáo tại đây.

Nội dung cơ bản của Báo cáo thành tích cá nhân như sau:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

................, ngày .... tháng ..... năm 2018

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Đề nghị tặng bằng khen, Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên đảng viên:………………………………Nam (Nữ)

- Ngày, tháng, năm sinh……………………………………………

- Ngày vào Đảng;……………………………………………………

- Đơn vị công tác:……………………………………………………

- Chức vụ hiện nay (đảng, chính quyền):…………………………

II. THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

1. Sơ lược thành tích của đảng viên

- Trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Kết quả đạt được về số lượng, chất lượng; áp dụng sáng kiến, sửa đổi lề lối làm việc, cải cách hành chính, v.v…

- Trong việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên: Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước; rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng đảng và các đoàn thể; tham gia các hoạt động nơi cư trú, hoạt động xã hội khác, v.v….

- Trong việc thực hiện nhiệm vụ của đoàn thể (nếu là thành viên).

- Đối với đảng viên làm công tác quản lý, nêu thêm vai trò của bản thân đối với tập thể cấp ủy, lãnh đạo và tóm tắt thành tích của đơn vị.

2. Danh hiệu khen thưởng đã nhận được

a) Danh hiệu khen thưởng của các cấp ủy Đảng: Ghi rõ, đầy đủ, liên tục theo năm.

b) Danh hiệu khen thưởng của Nhà nước, đoàn thể.

CẤP ỦY NƠI ĐẢNG VIÊN SINH HOẠT

ĐẢNG VIÊN BÁO CÁO 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN

(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị tặng thưởng

Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị tặng thưởng

Trên đây đã giới thiệu Báo cáo thành tích cá nhân, mời các bạn tham khảo một số mẫu báo cáo tổng kết năm tiêu biểu khác như Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng (áp dụng cho tập thể)Bản khai tóm tắt thành tích cá nhân, đề nghị tặng thưởngBiểu điểm đánh giá thành tích nhân viên... Các bạn có thể tham khảo thêm các mẫu Văn bản thủ tục hành chính khác tải mục Biểu mẫu VnDoc nhé. 

Đánh giá bài viết
112 363.746
Thủ tục hành chính Xem thêm