Mẫu thông báo nghỉ Lễ Tết nội bộ của công ty

Mẫu thông báo nghỉ lễ, tết hay Mẫu thông báo nghỉ Tết 2021 được VnDoc tổng hợp từ dạng banner thông báo nghỉ Tết đến mẫu thông báo nghỉ Tết văn bản phổ biến. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết mẫu thông báo nghỉ Tết 2021 trong bài viết dưới đây.

1. Mẫu thông báo nghỉ Tết Dương lịch 2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC.............

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: .............

............., ngày ....tháng .....năm ....

THÔNG BÁO

Về việc thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2021 đối với giảng viên, học viên, sinh viên

Căn cứ Thông báo ..............ngày ....tháng ....năm 2020 của Trường ..........Thông báo thời gian nghỉ lễ và các hoạt động sự kiện trong năm 2021 tại Trường................

Nay, Phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên thông báo thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2021 đối với giảng viên, học viên, sinh viên như sau:

1. Giảng viên, học viên, sinh viên được nghỉ 01 (một) ngày, thứ Sáu (ngày 01/01/2021).

2. Giảng viên, học viên, sinh viên quay trở lại Trường tiếp tục giảng dạy, học tập từ thứ Bảy (ngày 02/01/2021).

Đề nghị các Khoa, Viện Đào tạo mở và Nghiên cứu phát triển, các Trung tâm thông báo đến giảng viên, học viên, sinh viên biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);

- Các Phòng, Khoa;

- Các Trung tâm;

- Viện ĐTM&NCPT;

- Học viên/sinh viên;

- Lưu: P.QLĐT&CTSV, THung.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

2. Banner thông báo lịch nghỉ Tết

Hiện nay cùng phát triển với thời đại công nghệ 4.0 nên hầu hết các công ty, doanh nghiệp đều có các trang web riêng hay các trang fanpage của công ty. Vì vậy ngoài việc ra thông báo lịch nghỉ tết bằng văn bản thì các công ty thường đăng tải các banner thông báo lịch nghỉ tết hay các ảnh đăng tin lịch nghỉ tết của công ty để các nhân viên cũng như người tiêu dùng và đối tác nắm được. Dưới đây là mẫu banner thông báo lịch nghỉ Tết, VnDoc đã để sẵn file tải ở dạng PSD, các bạn chỉ cần sử dụng file tải và vào công cụ Text của photoshop để chỉnh sửa nội dung theo ý của mình. Hoặc các bạn có thể sử dụng luôn nội dung trên ảnh thông báo lịch nghỉ tết cũng rất phù hợp với lịch nghỉ Tết dương lịch, âm lịch năm 2021.

Mẫu thông báo nghỉ Tết 2021

Mẫu thông báo nghỉ tết này bao gồm đầy đủ các nội dung chi tiết về lịch nghỉ Tết của nhân viên và các khách hàng, đối tác cũng sẽ nắm được thời gian nghỉ tết của công ty để sắp xếp được lịch làm việc cụ thể.

Đây là mẫu thông báo nghỉ tết dành cho công chức, viên chức. Các đơn vị sự nghiệp công lập có thể sử dụng mẫu thông báo nghỉ Tết ngày để thông báo lịch nghỉ tết cho nhân viên và các đơn vị liên quan nắm được lịch nghỉ và thời gian đi làm lại của đơn vị.

3. Mẫu thông báo nghỉ tết dương lịch, âm lịch 2021

CÔNG TY ..........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: ................

.............., ngày...tháng...năm...

THÔNG BÁO

V/v: Nghỉ Tết Dương Lịch 2021 và Tết Âm lịch Tân Sửu 2021

- Căn cứ vào Quy định của Bộ Luật Lao động của nước CHXHCNVN về nghỉ các ngày Lễ lớn trong năm;

- Thừa Ủy nhiệm của ban Giám Đốc Công ty, Phòng Quản trị thông báo lịch nghỉ, trực Lễ, Tết như sau:

I. THỜI GIAN NGHỈ:

1. CB-NV Văn phòng Cty:

- Tết dương lịch 2021: Toàn thể CB-CNV được Nghỉ tết dương lịch từ ...................... (thứ ...) đến hết .................... (thứ ......). Thứ ........................... làm việc bình thường.

- Tết âm lịch Tân Sửu: Toàn thể CB-CNV được nghỉ Tết âm lịch Tân Sửu, từ ngày ...................... (............... âm lịch) đến hết ngày ...................... (Mùng ........ tết).

- CB-NV muốn nghỉ sớm hoặc đi làm trễ so với thời gian quy định trên thì đăng ký nghỉ phép theo chế độ phép năm.

2. Văn phòng các Đội ............................

......................................................................................................................

Các phòng ban bố trí CB–CNV trực và phải trả ........% lương cho những ngày:

- 01 ngày nghỉ Tết dương lịch 01/01/2020.

- 05 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, từ ....................... đến hết .................

II. CÔNG TÁC TRỰC; TỔNG VỆ SINH:

1. Công tác trực:

- Các phòng ban bố trí cán bộ, công nhân viên thay phiên trực trong các ngày nghỉ lễ, tết.

2. Tổng vệ sinh:

- Toàn bộ nhân viên tổng vệ sinh nơi mình làm việc, đảm bảo vệ sinh.

- Tắt toàn bộ thiết bị điện

- Kiểm tra toàn bộ hệ thống cửa trước khi nghỉ tết.

III. BÁO CÁO TÌNH HÌNH NGHỈ, TRỰC TẾT:

BCH các Đội, các phòng ban báo cáo tình hình nghỉ Tết và danh sách nhân viên trực Tết về Phòng Quản trị trước ngày .........................

Đề nghị BCH các Đội, các CB–CNV thực hiện tốt tinh thần thông báo này.

Nơi nhận:

- ......................

- ......................

GIÁM ĐỐC

4. Mẫu thông báo nghỉ lễ, tết nội bộ của công ty

CÔNG TY ..........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: ................

.............., ngày...tháng...năm...

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ

- Căn cứ vào Bộ luật lao động nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

- Căn cứ theo Quy định của Công ty ...................................

- Căn cứ vào tình hình làm việc của nhân viên trong công ty.

Giám đốc thông báo cho nghỉ toàn bộ cán bộ, nhân viên trong công ty như sau:

Điều 1: Nhân dịp .........................., toàn thể cán bộ và nhân viên trong Công ty được nghỉ Lễ theo quy định ngày ............................. Toàn thể cán bộ nhân viên đi làm trở lại vào ngày ...................................

Điều 2: Yêu cầu mỗi nhân viên phải dọn dẹp sạch sẽ nơi làm việc của mình và công ty trước kỳ nghỉ. Tắt tất cả các máy móc thiết bị, khóa các cửa ra vào công ty tránh mất cắp hoặc gây cháy nổ. Nếu ai vi phạm làm hư hại thiết bị công ty sẽ phải đền bù và chịu kỷ luật theo quy định của công ty.

Điều 3: Mỗi trưởng phòng, trưởng ban cần có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, theo dõi và thống kê công việc theo lịch trực đã đề ra và báo cáo lại cho Phòng Hành chính Nhân sự để chấm công cho ngày làm việc đó. Ngày trực đó sẽ được tính công và lương làm thêm theo đúng quy định.

Điều 4: Đề nghị các phòng ban có trách nhiệm thi hành tốt thông báo này.

Nơi nhận:

- ......................

- ......................

GIÁM ĐỐC

5. Cách viết bản thông báo

1. Xây dựng bố cục thông báo:

Bản thông báo cần có các yếu tố:

- Quốc hiệu và tiêu ngữ.

- Địa danh và ngày tháng năm ra thông báo.

- Tên cơ quan thông báo.

- Tên văn bản (thông báo) và trích yếu nội dung.

- Nội dung thông báo.

- Ký đóng dấu cơ quan.

- Nơi nhận.

2. Cách viết nội dung thông báo:

- Có thể chia các thông báo có nhiều nội dung thành các mục, các điều cho dễ nhớ.

Trong thông báo cần đề cập ngay vào nội dung cần thông tin mà không cần nêu lý do, căn cứ, hoặc nêu tình hình chung như các văn bản.

Phần đại diện ký thông báo: không bắt buộc phải là thủ trưởng cơ quan, mà các trưởng phó phòng ban có trách nhiệm về các lĩnh vực trên ở các cơ quan được quyền ký và trực tiếp thông báo dưới danh nghĩa thừa lệnh thủ trưởng cơ quan.

Đánh giá bài viết
6 120.428
Sắp xếp theo

    Thủ tục hành chính

    Xem thêm