Xem tuổi xông đất năm 2023 tuổi Dậu

Xem tuổi xông đất 2023 cho tuổi Dậu giúp gia chủ tuổi Dậu kinh doanh hồng phát, thêm người thêm của trong năm mới Quý Mão 2023.

1. Xem tuổi xông đất 2023 cho người tuổi Kỷ Dậu 1969

Tuổi TỐT - Nên chọn: Đinh Hợi 1947 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Tân Tỵ 2001 (Khá), Ất Mùi 1955 (Trung bình), Ất Sửu 1985 (Trung bình), Nhâm Dần 1962 (Trung bình), Kỷ Sửu 1949 (Trung bình)

Tuổi XẤU - Cần tránh: Qúy Mão 1963 (Xấu), Canh Tý 1960 (Xấu), Kỷ Dậu 1969 (Xấu), Giáp Tuất 1994 (Xấu), Kỷ Hợi 1959 (Xấu), Bính Ngọ 1966 (Xấu), Mậu Ngọ 1978 (Xấu), Đinh Mão 1987 (Xấu), Kỷ Tỵ 1989 (Xấu), Qúy Dậu 1993 (Xấu)

2. Xem tuổi xông đất 2023 cho người tuổi Tân Dậu 1981

Tuổi TỐT - Nên chọn: Đinh Mùi 1967 (Khá), Qúy Tỵ 1953 (Khá), Qúy Hợi 1983 (Khá), Đinh Sửu 1997 (Khá), Giáp Thân 1944 (Khá), Nhâm Thìn 1952 (Khá), Giáp Dần 1974 (Khá), Nhâm Tuất 1982 (Khá), Bính Ngọ 1966 (Trung bình), Kỷ Sửu 1949 (Trung bình)

Tuổi XẤU - Cần tránh: Qúy Mùi 1943 (Xấu), Ất Mùi 1955 (Xấu), Qúy Sửu 1973 (Xấu), Ất Sửu 1985 (Xấu), Giáp Tuất 1994 (Xấu), Mậu Tuất 1958 (Xấu), Nhâm Dần 1962 (Xấu), Canh Dần 1950 (Xấu), Canh Tuất 1970 (Xấu), Mậu Ngọ 1978 (Xấu)

3. Xem tuổi xông đất 2023 cho người tuổi Ất Dậu 1945

Tuổi TỐT - Nên chọn: Đinh Mùi 1967 (Khá), Ất Mùi 1955 (Khá), Ất Sửu 1985 (Khá), Đinh Sửu 1997 (Khá), Qúy Tỵ 1953 (Trung bình), Canh Tuất 1970 (Trung bình), Tân Hợi 1971 (Trung bình), Qúy Hợi 1983 (Trung bình), Canh Thìn 2000 (Trung bình), Tân Tỵ 2001 (Trung bình)

Tuổi XẤU - Cần tránh: Ất Dậu 1945 (Xấu), Qúy Mão 1963 (Xấu), Giáp Tý 1984 (Xấu), Canh Ngọ 1990 (Xấu), Bính Tý 1996 (Xấu), Canh Tý 1960 (Xấu), Ất Tỵ 1965 (Xấu), Qúy Dậu 1993 (Xấu), Ất Hợi 1995 (Xấu), Nhâm Ngọ 2002 (Xấu)

4. Xem tuổi xông đất 2023 cho người tuổi Quý Dậu 1993

Tuổi TỐT - Nên chọn: Tân Sửu 1961 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Đinh Hợi 1947 (Khá), Qúy Tỵ 1953 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Qúy Hợi 1983 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Đinh Sửu 1997 (Khá), Nhâm Thìn 1952 (Trung bình), Bính Tuất 1946 (Trung bình)

Tuổi XẤU - Cần tránh: Nhâm Dần 1962 (Xấu), Canh Tuất 1970 (Xấu), Nhâm Thân 1992 (Xấu), Canh Thìn 2000 (Xấu), Giáp Ngọ 1954 (Xấu), Kỷ Hợi 1959 (Xấu), Kỷ Sửu 1949 (Xấu), Qúy Mùi 1943 (Xấu), Qúy Mão 1963 (Xấu), Ất Tỵ 1965 (Xấu)

5. Xem tuổi xông đất 2023 cho người tuổi Đinh Dậu 1957

Tuổi TỐT - Nên chọn: Đinh Hợi 1947 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá), Bính Tuất 1946 (Khá), Bính Thìn 1976 (Khá), Mậu Dần 1998 (Khá), Kỷ Hợi 1959 (Trung bình), Đinh Mùi 1967 (Trung bình)

Tuổi XẤU - Cần tránh: Nhâm Dần 1962 (Xấu), Tân Hợi 1971 (Xấu), Nhâm Thân 1992 (Xấu), Tân Tỵ 2001 (Xấu), Nhâm Ngọ 2002 (Xấu), Canh Tuất 1970 (Xấu), Bính Ngọ 1966 (Xấu), Giáp Thìn 1964 (Xấu), Bính Thân 1956 (Xấu), Nhâm Tý 1972 (Xấu)

Ngoài việc chọn tuổi xông nhà đẹp các bạn có thể xem thêm hướng xuất hành trong ngày đầu năm mới để chọn được hướng cát mang lại nhiều hỷ sự cho gia chủ.

Xem thêm

Và còn rất nhiều bài viết hay về Tết âm lịch mời các bạn xem thêm trên chuyên mục Tết nguyên đán 2023 của VnDoc.

Đánh giá bài viết
3 2.406
Sắp xếp theo
    Tết Nguyên Đán 2023 Xem thêm