Xem tuổi xông đất năm 2022 tuổi Hợi

Xem tuổi xông đất năm 2022 tuổi Hợi giúp gia chủ tuổi Hợi vận đỏ như son, tiền vàng ngập két trong năm mới Nhâm Dần 2022.

Lưu ý: các bạn không nên nhờ người mà gia đình đang có tang, hoặc làm ăn thất bát đến xông nhà cho mình. Bởi do mỗi tuổi sẽ hợp với những tuổi xông đất khác nhau. Thế nên, khi xem tuổi xông nhà 2022 cho mình, các bạn cần lựa chọn chính xác thông tin của mình để có kết quả tốt nhất.

1. Xem tuổi xông đất 2022 cho người tuổi Tân Hợi 1971

Tuổi TỐT - Nên chọn: Bính Tuất 1946 (Tốt), Bính Ngọ 1966 (Tốt), Đinh Mùi 1967 (Tốt), Nhâm Tuất 1982 (Tốt), Canh Ngọ 1990 (Tốt), Tân Mùi 1991 (Tốt), Kỷ Mão 1999 (Tốt), Ất Mão 1975 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá), Canh Tý 1960 (Khá).

Tuổi XẤU - Cần tránh: Qúy Tỵ 1953, Tân Mão 1951, Nhâm Ngọ 1942, Kỷ Mùi 1979, Đinh Mão 1987, Qúy Dậu 1993, Mậu Tuất 1958, Mậu Ngọ 1978, Giáp Tuất 1994, Qúy Mùi 1943.

2. Xem tuổi xông đất 2022 cho người tuổi Ất Hợi 1935, 1995

Tuổi TỐT - Nên chọn: Canh Ngọ 1990 (Tốt), Bính Tuất 1946 (Khá), Canh Tý 1960 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Kỷ Mão 1999 (Khá), Đinh Hợi 1947 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Kỷ Dậu 1969 (Khá), Bính Thìn 1976 (Khá).

Tuổi XẤU - Cần tránh: Giáp Thìn 1964, Qúy Mão 1963, Nhâm Dần 1962, Kỷ Hợi 1959, Qúy Sửu 1973, Giáp Tý 1984, Ất Sửu 1985, Kỷ Sửu 1949, Mậu Tý 1948, Canh Thân 1980.

3. Xem tuổi xông đất 2022 cho người tuổi Kỷ Hợi 1959

Tuổi TỐT - Nên chọn: Đinh Mùi 1967 (Tốt), Nhâm Tuất 1982 (Tốt), Bính Ngọ 1966 (Khá), Giáp Dần 1974 (Khá), Ất Mão 1975 (Khá), Đinh Sửu 1997 (Khá), Nhâm Thìn 1952 (Khá), Ất Dậu 1945 (Khá), Đinh Mão 1987 (Khá), Bính Tý 1996 (Khá).

Tuổi XẤU - Cần tránh: Qúy Tỵ 1953, Canh Dần 1950, Qúy Mùi 1943, Nhâm Tý 1972, Qúy Mão 1963, Nhâm Dần 1962, Tân Dậu 1981, Ất Hợi 1995, Canh Thìn 2000, Kỷ Hợi 1959.

4. Xem tuổi xông đất 2022 cho người tuổi Quý Hợi 1983

Tuổi TỐT - Nên chọn: Đinh Mùi 1967 (Khá), Ất Mùi 1955 (Khá), Giáp Ngọ 1954 (Khá), Canh Tuất 1970 (Khá), Ất Mão 1975 (Khá), Nhâm Tuất 1982 (Khá), Qúy Mão 1963 (Trung bình), Bính Ngọ 1966 (Trung bình), Đinh Sửu 1997 (Trung bình), Nhâm Ngọ 1942 (Trung bình).

Tuổi XẤU - Cần tránh: Kỷ Hợi 1959, Qúy Sửu 1973, Bính Thìn 1976, Đinh Mão 1987, Mậu Thìn 1988, Mậu Dần 1998, Giáp Thân 1944, Kỷ Mùi 1979, Nhâm Thân 1992, Giáp Tuất 1994.

5. Xem tuổi xông đất 2022 cho người tuổi Đinh Hợi 1947, 2007

Tuổi TỐT - Nên chọn: Ất Mùi 1955 (Khá), Giáp Ngọ 1954 (Khá), Canh Tuất 1970 (Khá), Canh Ngọ 1990 (Khá), Kỷ Mão 1999 (Khá), Nhâm Dần 1962 (Khá), Bính Tuất 1946 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Nhâm Tuất 1982 (Khá), Đinh Mão 1987 (Khá).

Tuổi XẤU - Cần tránh: Mậu Tuất 1958, Nhâm Tý 1972, Mậu Thân 1968, Tân Mão 1951, Qúy Hợi 1983, Tân Tỵ 2001, Canh Dần 1950, Giáp Thân 1944, Qúy Mùi 1943, Ất Tỵ 1965.

Xem thêm

Và còn rất nhiều bài viết hay về Tết âm lịch mời các bạn xem thêm trên chuyên mục Tết nguyên đán 2022 của VnDoc.

Đánh giá bài viết
4 2.518
Sắp xếp theo
    Tết Nguyên Đán 2022 Xem thêm