Mẫu thông báo nghỉ Tết 2021

Mẫu thông báo nghỉ Tết giúp các cơ quan, doanh nghiệp, trường học,... có thông báo thông tin cụ thể về lịch nghỉ Tết Dương Lịch 2021 và nghỉ Tết nguyên đán Tân Sửu cho đối tác, người lao động, nhân viên, giáo viên, học sinh sinh viên,... nắm được nhằm lên kế hoạch cũng như sắp xếp nghỉ lễ. Sau đây là nội dung chi tiết mẫu thông báo nghỉ Tết 2021, mời các bạn cùng theo dõi.

1. Mẫu thông báo nghỉ Tết 2021 đẹp

Mẫu thông báo nghỉ Tết

Mẫu thông báo nghỉ Tết hoa mai

Mẫu thông báo nghỉ Tết 2021

2. Mẫu thông báo nghỉ Tết 2021 cho Công ty

CÔNG TY ..........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: ................

.............., ngày...tháng... năm...

THÔNG BÁO
V/v: Nghỉ Tết Dương Lịch 2021 và Tết Âm lịch Tân Sửu

- Căn cứ vào Quy định của Bộ Luật Lao động của nước CHXHCNVN về nghỉ các ngày Lễ lớn trong năm;

- Thừa Ủy nhiệm của ban Giám Đốc Công ty, Phòng Quản trị thông báo lịch nghỉ, trực Lễ, Tết như sau:

I. THỜI GIAN NGHỈ:

1. CB-NV Văn phòng Cty:

- Tết dương lịch 2021: Toàn thể CB-CNV được Nghỉ tết dương lịch từ ...................... (thứ ...) đến hết .................... (thứ ......). Thứ ........................... làm việc bình thường.

- Tết âm lịch Tân Sửu: Toàn thể CB-CNV được nghỉ Tết âm lịch Tân Sửu, từ ngày ...................... (............... âm lịch) đến hết ngày ...................... (Mùng ........ tết).

- CB-NV muốn nghỉ sớm hoặc đi làm trễ so với thời gian quy định trên thì đăng ký nghỉ phép theo chế độ phép năm.

2. Văn phòng các Đội:

Các phòng ban bố trí CB–CNV trực và phải trả ........% lương cho những ngày:

- 01 ngày nghỉ Tết dương lịch 01/01/2021.

- ..... ngày nghỉ Tết Nguyên đán, từ ....................... đến hết .................

II. CÔNG TÁC TRỰC; TỔNG VỆ SINH:

1. Công tác trực:

- Các phòng ban bố trí cán bộ, công nhân viên thay phiên trực trong các ngày nghỉ lễ, tết.

2. Tổng vệ sinh:

- Toàn bộ nhân viên tổng vệ sinh nơi mình làm việc, đảm bảo vệ sinh.

- Tắt toàn bộ thiết bị điện

- Kiểm tra toàn bộ hệ thống cửa trước khi nghỉ tết.

III. BÁO CÁO TÌNH HÌNH NGHỈ, TRỰC TẾT:

BCH các Đội, các phòng ban báo cáo tình hình nghỉ Tết và danh sách nhân viên trực Tết về Phòng Quản trị trước ngày .........................

Đề nghị BCH các Đội, các CB–CNV thực hiện tốt tinh thần thông báo này.

Nơi nhận:

- ......................

- ......................

GIÁM ĐỐC

3. Mẫu thông báo nghỉ Tết cho học sinh

TRƯỜNG…..

Số:………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…..., ngày……. tháng…. năm…

THÔNG BÁO

nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán….. năm 20..

-----------------------

Căn cứ Thông báo số ….., ngày …. tháng … năm 20…. của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, tết năm 20….;

Căn cứ tiến độ đào tạo năm học ….. ban hành kèm theo Quyết định số …….ngày 10 tháng …. năm 20…. của Hiệu trưởng Trường…………........................……, Nhà trường thông báo đến ……………….toàn trường lịch nghỉ như sau:

1. Nghỉ Tết Dương lịch

Sinh viên toàn trường được nghỉ từ thứ ….., ngày ……….. đến hết thứ …., ngày ……………. học sinh đi học bù vào thứ …., ngày …… thay cho thứ …., ngày …….

2. Nghỉ Tết Nguyên đán……

Giáo viên, học sinh toàn trường được nghỉ từ thứ …… ngày ……. (nhằm ngày …. tháng Chạp năm ………) đến hết Chủ nhật, ngày ……. (nhằm ngày … tháng Giêng năm ……..). Thứ …….., ngày …………. tất cả giáo viên, học sinh toàn trường thực hiện học tập theo thời khóa biểu./.

Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu;
- Đưa lên Website;
- Lưu: TCHC.

HIỆU TRƯỞNG

4. Mẫu thông báo nghỉ Tết sinh viên

TRƯỜNG…..

Số:………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…..., ngày……. tháng…. năm…

THÔNG BÁO

nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán….. năm 20..

------

Căn cứ vào thông báo giảng dạy năm học 20…. các khóa tại trường………………………….……..
Nhà trường thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch và Tết nguyên đán …………….. đến các sinh viên như sau:

1. Nghỉ Tết Dương lịch

Học sinh, sinh viên được nghỉ từ ngày….. đến hết ngày………………

2. Nghỉ Tết Nguyên đán……

Học sinh, sinh viên được nghỉ từ ngày ………..đến hết ngày ……………(tức ngày……tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày….. tháng Giêng năm Canh Tý)

Lịch học của học sinh, sinh viên bắt đầu từ ngày………(tức ngày mùng….. tháng Giêng năm Canh Tý)

Trưởng các phòng, khoa, ban, trung tâm thông báo, nhắc nhở học sinh, sinh viên nghỉ Tết và trở lại học tập đúng tiến độ. Học sinh vắng mặt sẽ bị xử lý theo quy định.

Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu;

- Các khoa, phòng, ban, trung tâm

- Toàn thể học sinh, sinh viên

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Xem thêm

Đánh giá bài viết
2 4.140
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm