Phương án kinh doanh lữ hành Phương án kinh doanh lữ hành Bản phương án kinh doanh lữ hành

Phương án kinh doanh lữ hành
 • Phát hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Phương án kinh doanh lữ hành là mẫu bản phương án được doanh nghiệp lập ra để đề ra phương án cũng như kế hoạch kinh doanh lữ hành của doanh nghiệp mình. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết phương án kinh doanh lữ hành tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 77 KB

Bài dự thi cuộc thi Dọc đường công tác hội năm 2017 Bài dự thi cuộc thi Dọc đường công tác hội năm 2017 Bài dự thi cuộc thi Dọc đường công tác hội phụ nữ 2017

Bài dự thi cuộc thi Dọc đường công tác hội năm 2017
 • Phát hành: Tổng hợp
 • VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài dự thi cuộc thi Dọc đường công tác hội để bạn đọc cùng tham khảo và có thể xây dựng được bài viết tham gia cuộc thi Dọc đường công tác hội của riêng mình.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 183 KB

Hướng dẫn bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng Hướng dẫn bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng Quy định về xếp loại lao động và thi đua khen thưởng

Hướng dẫn bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Hướng dẫn bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng của toàn thể cán bộ, viên chức làm việc trong công ty, văn phòng. Mời các bạn cùng tham khảo hướng dẫn dưới đây để nắm rõ các nguyên tắc và quy định cần đó khi tiến hành bình xét các danh hiệu.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 325 KB

Mẫu giấy mời tham dự chương trình tết trung thu Mẫu giấy mời tham dự chương trình tết trung thu Giấy mời tham dự chương trình tết trung thu

Mẫu giấy mời tham dự chương trình tết trung thu
 • Phát hành: Tổng hợp
 • Mẫu giấy mời tham dự chương trình tết trung thu là mẫu giấy mời được ban giám hiệu nhà trường lập ra để mời phụ huynh học sinh cùng học sinh tới tham dự chương trình lễ tết trung thu tại trường. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu giấy mời tham dự chương trình tết trung thu tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 54 KB

Mẫu giấy phép cho cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài biểu diễn nghệ thuật Mẫu giấy phép cho cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài biểu diễn nghệ thuật Giấy phép cho cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài biểu diễn nghệ thuật

Mẫu giấy phép cho cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài biểu diễn nghệ thuật
 • Phát hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Mẫu giấy phép cho cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài biểu diễn nghệ thuật là mẫu giấy phép được lập ra để cho phép cá nhân là người Việt Nam định cư ở ngước ngoài biểu diễn nghệ thuật. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu giấy phép cho cá nhân biểu diễn tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 95 KB

Mẫu giấy phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài biểu diễn nghệ thuật Mẫu giấy phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài biểu diễn nghệ thuật Giấy phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài biểu diễn nghệ thuật

Mẫu giấy phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài biểu diễn nghệ thuật
 • Phát hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Mẫu giấy phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài biểu diễn nghệ thuật là mẫu giấy được lập ra để cho phép cá nhân, tổ chức nước ngoài biểu diễn nghệ thuật. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu giấy phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài biểu diễn nghệ thuật tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 94 KB

Mẫu thông báo tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật Mẫu thông báo tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật Thông báo tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật

Mẫu thông báo tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật
 • Phát hành: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
 • Mẫu thông báo tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật là mẫu bản thông được lập ra để thông báo về việc tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu thông báo tổ chức chương trình tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 87 KB

Mẫu bản đồ hành chính nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Mẫu bản đồ hành chính nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Bản đồ Việt Nam

Mẫu bản đồ hành chính nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Phát hành: Tổng hợp
 • VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc mẫu bản đồ hành chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để bạn đọc cùng tham khảo.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 726 KB

Mẫu giấy đăng ký tổ chức cho đoàn nghệ thuật nước ngoài biểu diễn Mẫu giấy đăng ký tổ chức cho đoàn nghệ thuật nước ngoài biểu diễn Giấy đăng ký tổ chức cho đoàn nghệ thuật nước ngoài biểu diễn

Mẫu giấy đăng ký tổ chức cho đoàn nghệ thuật nước ngoài biểu diễn
 • Phát hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Mẫu giấy đăng ký tổ chức cho đoàn nghệ thuật nước ngoài biểu diễn là mẫu giấy được tổ chức, cá nhân lập ra để đăng ký về việc tổ chức cho đoàn nghệ thuật nước ngoài biểu diễn. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 82 KB

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp Đơn đề nghị cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp
 • Phát hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp là mẫu đơn đề nghị được tổ chức lập ra để đề nghị về việc cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 73 KB
Có tất cả 61 tài liệu.