Bộ câu hỏi trắc nghiệm 3 cấp độ môn Lịch sử lớp 11 học kỳ 1

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 11 có đáp án

Bộ câu hỏi trắc nghiệm 3 cấp độ môn Lịch sử lớp 11 học kỳ 1 là bộ tài liệu đã được VnDoc.com tổng hợp để phục vụ các em học sinh học tập tốt hơn môn Lịch sử lớp 11 học kỳ 1, chắc chắn tài liệu sẽ giúp các em học sinh nắm vững kiến thức môn Lịch sử. Mời các bạn và thầy cô tham khảo.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm 3 cấp độ môn Lịch sử lớp 11 học kỳ 1

ĐỀ MẪU BÀI 15 PHÚT (BÀI SỐ 1)

Câu 1: Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước câu trả lời đúng

1. Giữa thế kỷ XIX, Nhật Bản là một nước:

A. Phong kiến quân phiệt

B. Phong kiến

C. Công nghiệp phát triển

D. Tư bản chủ nghĩa

Đáp án: B

2. Giữa thế kỷ XIX, Nhật Bản đã buộc phải ký các hiệp ước bất bình đẳng với các nước tư bản:

A. Mỹ, Italia, Đức, Anh

B. Anh, Pháp, Nga, Đức, Mỹ

C. Mỹ, Pháp, Anh, Nga

D. Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Italia

Đáp án: B

3. Những biểu hiện nào chứng tỏ cuối thế kỷ XIX, Nhật Bản đã chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa?

A. Việc đẩy mạnh công nghiệp hóa và tiến hành chiến tranh xâm lược Nga, Trung Quốc

B. Nhật Bản tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược và sự tập trung trong sản xuất công nghiệp

C. Sự tập trung sản xuất và tư bản, xuất hiện các công ty độc quyền, tiến hành chiến tranh xâm lược

D. Công nghiệp (đặc biệt là công nghiệp nặng), ngoại thương, hàng hải có những chuyển biến quan trọng

Đáp án: C

4. Cải cách Minh trị mang tính chất là cuộc cách mạng tư sản không triệt để vì:

A. Cuộc cải cách không thủ tiêu chế độ phong kiến

B. Cuộc cải cách không thủ tiêu cơ sở phong kiến và chính quyền không thuộc về tay giai cấp tư sản

C. Cuộc cải cách không xóa bỏ ách nô dịch nước ngoài

D. Ruộng đất tập trung trong tay địa chủ và phú nông

Đáp án: B

5. Nguyên nhân nào dẫn đến các phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX?

A. Do sự xâm lược của các nước đế quốc và thái độ sợ sệt của triều đình Mãn Thanh

B. Do sự xâm lược của các nước đế quốc

C. Do sự bất ổn tình hình xã hội ở Trung Quốc

D. Do sự xâm lược của các nước đế quốc và thái độ thỏa hiệp của triều đình Mãn Thanh

Đáp án: D

6. Từ sau cuộc chiến tranh thuốc phiện (1840 - 1842), Trung Quốc từ một nước phong kiến độc lập đã trở thành nước:

A. Phong kiến, thuộc địa

B. Nửa phong kiến, nửa thuộc địa

C. Phong kiến, nửa thuộc địa

D. Nửa phong kiến, thuộc địa

Đáp án: B

7. Nguyên nhân nào dẫn đến sự thất bại của các phong trào chống đế quốc và phong kiến ở Trung Quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX?

A. Do thiếu sự đoàn kết của nhân dân

B. Do sự đàn áp qua mạnh mẽ của các nước đế quốc

C. Do thiếu sự lãnh đạo thống nhất, thiếu vũ khí

D. Do thiếu sự lãnh đạo thống nhất và thiếu sự đoàn kết của nhân dân

Đáp án: C

8. Tại sao nói cuộc cách mạng Tân Hợi là cuộc cách mạng tư sản không triệt để?

A. Vì nó không thủ tiêu thực sự giai cấp phong kiến, không đụng chạm đến các nước đế quốc xâm lược và không giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân

B. Vì không phải do giai cấp tư sản lãnh đạo

C. Vì nó không mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Trung Quốc

D. Tất cả các phương án trên

Đáp án: A

9. Để thực hiện âm mưu của mình đối với khu vực châu Mỹ La Tinh, năm 1823 Mỹ đã đưa ra học thuyết nào?

A. “Liên minh dân tộc các nước cộng hòa châu Mỹ”

B. “Cái gậy lớn”

C. “Châu Mỹ của người châu Mỹ”

D. “Ngoại giao đồng đô la”

Đáp án: C

10. Tại sao Mỹ lại đưa ra học thuyết Mơn rô “Châu Mỹ của người châu Mỹ” ở khu vực Châu Mỹ La Tinh?

A. Độc chiếm, khống chế và biến khu vực Mỹ La Tinh thành “sân sau” của Mỹ

B. Vì muốn giữ gìn nền hòa bình ở khu vực này

C. Để đoàn kết các nước châu Mỹ

A. Để giúp đỡ các nước châu Mỹ La Tinh phát triển kinh tế

Đáp án: A

Câu 2: Hãy nối những sự kiện chính của cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi ở cột A tương ứng ở cột B

Cột A

Cột B

1. Cuộc khởi nghĩa của Áp đen Ca – đe ở An – giê – ri

a. Năm 1879

2. Tổ chức “Ai Cập trẻ” thành lập

b. Năm 1883

3. Nhân dân Xu – Đăng chống thực dân Anh

c. Từ 1830 - 1847

4. Quân Italia thất bại thảm hại ở A – Dua

d. Năm 1882

e. Năm 1889

f. Năm 1896

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải để tham khảo.

Đánh giá bài viết
2 1.787
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Sử 11 Xem thêm