Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 11: Bài 24 - Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 11: Bài 24

Nhằm mục tiêu giúp quý thầy cô và các em học sinh lớp 11 có thêm tài liệu tham khảo hay phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập môn Lịch sử bài 24 VnDoc đã sưu tầm và tổng hợp nên tài liệu: Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 11: Bài 24 - Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) để gửi tới quý thầy cô và các em học sinh. Chúc quý thầy cô giảng dạy ngày càng hay, các em học sinh học tập tốt và đạt được thành tích cao trong các kì thi.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 11: Bài 21 - Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ 19

Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 11: Bài 22 - Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của Pháp

Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 11: Bài 23 - Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu XX đến 1914

Mời làm: Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 11: Bài 24 Online

Bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Câu 1: Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ở Việt Nam ngoài thực dân Pháp, còn có giai cấp nào trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam

A. Giai cấp nông dân
B. Giai cấp công nhân
C. Giai cấp đại địa chủ phong kiến
D. Giai cấp tư sản, dân tộc

Câu 2: Vì sao tư bản Pháp chú trọng đến việc khai thác mỏ than ở Việt Nam?

A. Ở Việt Nam có trữ lượng than lớn.
B. Than là nguyên liệu chủ yếu phục vụ cho công nghiệp chính quốc.
C. Để phục vụ cho nhu cầu công nghiệp chính quốc
D. Tất cả cùng đúng.

Câu 3: Việt Nam Quang Phục Hội tan rã và rơi vào tay Pháp vào năm nào?

A. 1915
B. 1916
C. 1917
D. 1918

Câu 4: Sau khi Thái Nguyên được độc lập đặt quốc hiệu là gì?

A. Đại Hùng
B. Đại La
C. Quốc Hùng
D. Không đặt niên hiệu

Câu 5: Ở vùng núi Đông Bắc, dân tộc nào tham gia đấu tranh trong phong trào đấu tranh của dân tộc thiểu số?

A. Hán, Nùng, Thái
B. Mông, Thái, Dao
C. Dao, Nùng Thái
D. Hán, Nùng, Dao

Câu 6: Phong trào yêu nước của nhân dân Nam kì tồn tại dưới các hội kín nào sau đây?

A. Thiên Địa Hội
B. Phục Hưng Hội
C. Nghĩa Hòa Hội
D. Tất cả đáp án trên

Câu 7: Phong trào của nữ công nhân nhà máy Kế Bào (Quảng Ninh) đình công vào năm nào sau đây?

A. 22/2/1916
B. 22/5/1916
C. 22/2/1915
D. 22/5/1915

Câu 8: Nguyễn Tất Thành đã đến đâu đầu tiên trên con đường của mình?

A. Trung Quốc
B. Pháp
C. Nhật Bản
D. Liên Xô

Câu 9: Phong trào Hội kín phát triển rầm rộ ở tỉnh nào của Nam kì?

A. Sài Gòn
B. Biên Hòa
C. Tân An
D. Vĩnh Long

Câu 10: Pháp chú trọng đầu tư vào lĩnh vực nào để khai thác?

A. Giao thông vận tải
B. Nông nghiệp
C. Công nghiệp
D. Thương nghiệp

Đánh giá bài viết
4 4.883
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Sử 11 Xem thêm