Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 Bài 24 - Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 24

Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 11 Bài 24 - Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) do VnDoc sưu tầm và đăng tải giúp học sinh nắm vững lý thuyết bài học, đạt kết quả tốt môn Lịch sử cũng như thành tích học lớp 11.

Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 11: Bài 22

Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 11: Bài 23

Ngoài ra nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập lớp 11, cũng như làm quen các dạng câu hỏi trắc nghiệm, đề thi thì bạn cũng có thể tham khảo các môn học khác trên hệ thống VnDoc như:

 • 1

  Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ở Việt Nam ngoài thực dân Pháp, còn có giai cấp nào trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam

 • 2

  Vì sao tư bản Pháp chú trọng đến việc khai thác mỏ than ở Việt Nam?

 • 3

  Việt Nam Quang Phục Hội tan rã và rơi vào tay Pháp vào năm nào?

 • 4

  Sau khi Thái Nguyên được độc lập đặt quốc hiệu là gì?

 • 5

  Ở vùng núi Đông Bắc, dân tộc nào tham gia đấu tranh trong phong trào đấu tranh của dân tộc thiểu số?

 • 6

  Phong trào yêu nước của nhân dân Nam kì tồn tại dưới các hội kín nào sau đây?

 • 7

  Phong trào của nữ công nhân nhà máy Kế Bào (Quảng Ninh) đình công vào năm nào sau đây?

 • 8

  Nguyễn Tất Thành đã đến đâu đầu tiên trên con đường của mình?

 • 9

  Phong trào Hội kín phát triển rầm rộ ở tỉnh nào của Nam kì?

 • 10

  Pháp chú trọng đầu tư vào lĩnh vực nào để khai thác?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
19 7.705
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Lịch sử 11

Xem thêm