Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11

Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại là tài liệu tham khảo hữu ích phục vụ quá trình dạy và học môn sử 11 của thầy cô cùng các em học sinh, với nhiều câu hỏi bổ ích được xây dựng bám sát nội dung trọng tâm của bài. Mời các bạn tham khảo!

Câu 1. Yếu tố nào tác động mạnh mẽ đến tình hình văn hóa thế giới từ đầu thời cận đại đến đầu thế kỉ XX?Câu 1. Yếu tố nào tác động mạnh mẽ đến tình hình văn hóa thế giới từ đầu thời cận đại đến đầu thế kỉ XX?

A. Sự giao lưu của các nền văn hóa

B. Sự xuất hiện nhiều nhà văn, nhà thơ lớn

C. Nền kinh tế ư bản chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ

D. Những biến động của lịch sử từ đầu thời cận đại đến cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

Câu 2. Văn học, nghệ huật, tư tưởng vào buổi đầu thời cận đại có vai trò quan trọng trong việc

A. Khẳng định những giá trị truyền thống

B. Làm cầu nối để mở rộng giao lưu văn hóa

C. Tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến và hình thành quan điểm, tư ưởng của giai cấp tư sản

D. Định hướng cho sự phát triển của các quốc gia

Câu 3. Nhiều nhà văn, nhà thơ lớn đã xuất hiện ở Pháp vào thế kỉ

A. XVI B. XVII

C. XVIII D. XIX

Câu 4. Chọn ý đúng nhất để hoàn thiện đoạn tư liệu về các nhà văn, nhà thơ tiêu biểu của nước Pháp buổi đầu thời cận đại:

“Pierre Corneille (1606 – 1684) là đại biểu xuất sắc cho nền……………………… cổ điển Pháp. Laphôngten (1621 – 1695) là nhà ngụ ngôn và…………………… cổ điển Pháp. Môlie (1622- 1673) là tác giả nổi tiếng của nền……………....... cổ điển Pháp”

A. Chính kịch…bi kịch…hài kịch

B. Bi kịch…nhà văn…hài kịch

C. Bi kịch…nhà văn…chính kịch

D. Bi kịch… nhà thơ…hài kịch

Câu 5. Bét-tô-ven là nhà soạn nhạc thiên tài người

A. Anh B. Đức

C. Pháp D. Áo

Câu 6. Người có cống hiến to lớn cho nghệ thuật hợp xướng của thế giới là

A. Trai-cốp-xki (1840- 1893) B. Bét-tô-ven (1770 – 1827)

C. Moo-da (1756 – 1791) D. Bach (1685 – 1750)

Câu 7. Rembran là họa sĩ đồ họa nổi tiếng thế giới ở thế kỉ

A. XVI B. XVII

C. XVIII D. XIX

Câu 8. Rembran là người nước nào?

A. Anh B. Hà Lan

C. Pháp D. Áo

Câu 9. Trào lưu Triết học Ánh sáng xuất hiện ở thế kỉ

A. XV- XVI B. XVI – XVII

C. XVII – XVIII D. XVIII – XIX

Câu 10. Được xem như “Những người đi trước dọn đường cho Cách mạng Pháp năm 1789 thắng lợi” là

A. Các nhà Khai sáng ở thế kỉ XVII – XVIII

B. Các nhà triết học cổ điển ở thế kỉ XVII – XVIII

C. Các nhà văn, nhà thơ cổ điển ở thế kỉ XVII – XVIII

D. Các nhà soạn nhạc kịch cổ điển ở thế kỉ XVII – XVIII

Đáp án Lịch sử lớp 11 bài 7

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án D C B B B
Câu 6 7 8 9 10
Đáp án A B B C A
Đánh giá bài viết
2 1.473
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Sử 11 Xem thêm