Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 7

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 bài 7 có đáp án

Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 7 có đáp án hỗ trợ học sinh ôn tập, tìm hiểu về Những thành tựu văn hóa thời cận đại Lịch sử 11, chuẩn bị cho các bài kiểm tra chương trình lớp 11 đạt hiệu quả.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 11

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bộ tài liệu Trắc nghiệm Lịch sử 11 có đáp án, được xây dựng theo từng bài học với tất cả những kiến thức trọng tâm kèm theo đáp án chi tiết, hỗ trợ học sinh ôn luyện và làm quen kỹ năng làm bài trắc nghiệm.

 • 1
  Yếu tố nào tác động mạnh mẽ đến tình hình văn hóa thế giới từ đầu thời cận đại đến đầu thế kỉ XX?Câu 1. Yếu tố nào tác động mạnh mẽ đến tình hình văn hóa thế giới từ đầu thời cận đại đến đầu thế kỉ XX?
 • 2
  Văn học, nghệ huật, tư tưởng vào buổi đầu thời cận đại có vai trò quan trọng trong việc
 • 3
  Nhiều nhà văn, nhà thơ lớn đã xuất hiện ở Pháp vào thế kỉ
 • 4

  Chọn ý đúng nhất để hoàn thiện đoạn tư liệu về các nhà văn, nhà thơ tiêu biểu của nước Pháp buổi đầu thời cận đại:

  “Pierre Corneille (1606 – 1684) là đại biểu xuất sắc cho nền……………………… cổ điển Pháp. La-phông-ten (1621 – 1695) là nhà ngụ ngôn và…………………… cổ điển Pháp. Mô-li-e (1622- 1673) là tác giả nổi tiếng của nền……………....... cổ điển Pháp”

 • 5
  Bét-tô-ven là nhà soạn nhạc thiên tài người
 • 6
  Người có cống hiến to lớn cho nghệ thuật hợp xướng của thế giới là
 • 7
  Rembran là họa sĩ đồ họa nổi tiếng thế giới ở thế kỉ
 • 8
  Rembran là người nước nào?
 • 9
  Trào lưu Triết học Ánh sáng xuất hiện ở thế kỉ
 • 10
  Được xem như “Những người đi trước dọn đường cho Cách mạng Pháp năm 1789 thắng lợi” là
 • Văn học phương Đông thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX chủ yếu phản ánh vấn đề gì?
 • Trào lưu tư tưởng nào có vai trò quan trọng đối với sự thắng lợi của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?
 • Học thuyết kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh có đóng góp cơ bản gì?
 • Tác dụng và ảnh hưởng của các nhà Triết học Ánh sáng Pháp ở thế kỉ XVII - XVIII được xem như là
 • Học thuyết nào được xây dựng trên lập trường của giai cấp công nhân và là cương lĩnh cách mạng cho cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
7 5.734
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Lịch sử 11

Xem thêm