Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 8

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 bài 8 có đáp án

Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 8 gồm các câu hỏi bám sát nội dung trọng tâm về Ôn tập lịch sử thế giới cận đại hỗ trợ quá trình học Lịch sử 11, cũng như các bài kiểm tra chương trình lớp 11 đạt hiệu quả.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 11

Nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập môn Lịch sử 11 đạt hiệu quả, VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bộ tài liệu Trắc nghiệm Lịch sử 11 có đáp án được xây dựng theo từng bài học, hỗ trợ học sinh ôn luyện và làm quen kỹ năng làm bài trắc nghiệm.

 • 1
  Cuộc cách mạng tư sản diễn ra dưới hình thức chiến tranh giành độc lập là
 • 2
  Cuộc cách mạng tư sản dưới sự lãnh đạo của liên minh giữa tư sản với quý tộc mới là
 • 3
  Cuộc cách mạng tư sản diễn ra dưới hình thức cuộc vận động thống nhất đất nước là
 • 4
  Cuộc cách mạng tư sản nào được coi là “Đại cách mạng”?
 • 5
  Mục tiêu chung của các cuộc cách mạng tư sản là
 • 6
  Chủ nghĩa tư bản chuyển từ giai đoạn ự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền vào thời gian nào?
 • 7
  Một điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của các nước tư bản khi chuyển sang giai đoạn độc quyền là
 • 8
  Mâu thuẫn sâu sắc giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản đã dẫn đến cuộc đấu tranh của
 • 9
  Cơ sở dẫn tới sự ra đời của học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học là
 • 10
  Người sáng lập học thuyếtchủ nghĩa xã hội khoa học là
 • 11
  Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời vào năm
 • 12
  Để giải quyết những mâu thuẫn xung quanh vấn đề thuộc địa, các nước đế quốc đã
 • Đỉnh cao của cách mạng Nga 1905 - 1907 là sự kiện nào?
 • Máy móc được phát minh và sử dụng đầu tiên trong lĩnh vực nào?
 • Thứ tự cầm quyền trong cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII là phái
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 2.035
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Lịch sử 11

Xem thêm