Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 9 Online

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 bài 9 có đáp án

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 9 có đáp án giúp học sinh  lớp 11 nắm vững nội dung Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) Lịch sử 11, ôn luyện chuẩn bị cho bài thi học kì 1 lớp 11 đạt kết quả cao.

Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 9 có đáp án được giáo viên VnDoc sưu tầm và tổng hợp, không chỉ hỗ trợ học sinh củng cố bài học trên lớp, làm quen bộ câu hỏi trắc nghiệm Sử 11 mà còn hỗ trợ ôn luyện cho bài kiểm tra học kì 1 lớp 11 môn Lịch sử sắp tới đạt kết quả cao. Mời các bạn cùng tham khảo.

 • Câu 1: Sự tồn tại của chế độ quân chủ và những tàn tích phong kiến ở Nga đã tác động đến nền kinh tế như thế nào?
 • Câu 2: Trước phong trào đấu tranh của nhân dân, thái độ của Nga hoàng như thế nào?
 • Câu 3: Ngày 23-2-1917, diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Nga?
 • Câu 4: Tính chất của cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là:
 • Câu 5: Trong các tiền đề sau đây, tiền đề nào quan trọng nhất dẫn đến cách mạng bùng nổ và thắng lợi ở Nga năm 1917?
 • Câu 6. Thái độ của hơn 100 dân tộc Nga khi Nga hoàng tham gia cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất ra sao?
 • Câu 7. Ý nào không phản ánh đúng tình hình nước Nga đầu thế kỉ XX – “đã tiến sá tới một cuộc cách mạng”
 • Câu 8. Đầu thế kỉ XX, ở nước Nga tồn tại nhiều mâu thuẫn xã hội, ngoại trừ
 • Câu 9. “Tự do cho nước Nga” là khẩu hiệu trong cuộc đấu tranh cách mạng nào ở nước Nga?
 • Câu 10. Ý nào không phản ánh đúng nhiệm vụ đặt ra cho cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga?
 • Câu 11. Cuộc Cách mạng tháng mười Nga năm 1917 giành thắng lợi đã đập tan
 • Câu 12. Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga mang tính chất là cuộc cách mạng
 • Câu 13. Ý nghĩa của “Luận cương tháng 4” do Lênin soạn thảo đã
 • Câu 14. Mục tiêu trong Luận cương tháng Tư của Lê-nin là gì?
 • Câu 15. Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga có điểm khác biệt cơ bản gì so với các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại?
 • Câu 16. Thể chế chính trị của nước Nga sau cuộc Cách mạng 1905 -1907 là
 • Câu 17. Sau cuộc Cách mạng 1905- 1907, người đứng đầu nước Nga là
 • Câu 18. Yếu tố kìm hãm sự phá triển của chủ nghĩa tư bản ở Nga đầu thế kỉ XX là
 • Câu 19. Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất vào năm nào?
 • Câu 20. Tình hình nước Nga khi tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất như thế nào?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
31 21.646
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Lịch sử 11

Xem thêm