Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 10 Online

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 bài 10 có đáp án

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 10 trên hệ thống nhằm ôn luyện kiến thức môn Lịch sử 11, chuẩn bị cho các bài kiểm tra cũng như bài thi học kì 1 lớp 11.đạt kết quả cao.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 11

Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 10 có đáp án được giáo viên VnDoc xây dựng theo chương trình học SGK môn Lịch sử lớp 11, giúp các em dễ dàng nắm bắt và ghi nhớ kiến thức bài học, tìm hiểu nội dung Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941) thông qua các câu hỏi tổng hợp.

 • Câu 1: Khó khăn lớn nhất của nước Nga Xô viết từ năm 1918 đến năm 1920 là gì?
 • Câu 2: Nhiệm vụ trọng tâm trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội Liên Xô từ năm từ năm 1925 đến năm 1941 là:
 • Câu 3. Người đề xướng chính sách đó là
 • Câu 4. “NEP” là cụm từ viết tắt của
 • Câu 5. Trong Chính sách kinh tế mới, ngành kinh tế nào ở Nga chưa được chú trọng thực hiện cải cách
 • Câu 6. Trong nông nghiệp, Chính sách kinh tế mới đề ra chủ trương gì?
 • Câu 7. Chính sách kinh tế mới không đề ra chủ trương nào trong lĩnh vực công nghiệp?
 • Câu 8. Trong Chính sách kinh tế mới, để nâng cao năng suất lao động đã có nhiều chủ trương quan trọng, ngoại trừ
 • Câu 9. Trong thương nghiệp và tiền tệ, Chính sách kinh tế mới không đề cập đến vấn đề nào?
 • Câu 10. Dựa vào bảng thống kê sau về sản lượng một số sản phẩm kinh tế của nước Nga (1921-1923)

  Liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội

 • Câu 11. Thực chất của Chính sách kinh tế mới là
 • Câu 12. Ý nghĩa lớn nhất đối với Nga khi thực hiện thành công chính sách kinh tế mới là gì
 • Câu 13. Từ chính sách kinh tế mới ở Nga, bài học kinh nghiệm nào mà Việt Nam có thể học tập cho công cuộc đổi mới đất nước hiện nay?
 • Câu 14. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) được thành lập dựa trên yêu cầu nào?
 • Câu 15.Bốn nước Cộng hòa Xô viết đầu tiên trong Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết gồm
 • Câu 16. Yếu tố nào không phải là nguyên tắc tồn tại của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết
 • Câu 17. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là
 • Câu 18. Trong thời kì thực hiện công nghiệp hóa, ngành công nghiệp nào chưa được Chính phủ Liên Xô chú trọng đầu tư phát triển
 • Câu 19. Nhiều kế hoạch dài hạn 5 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội được tiến hành trong giai đoạn 1928 – 1941 ở Liên Xô là do
 • Câu 20. Ý nào không phải là đặc điểm nổi bật của nền kinh tế nông nghiệp Liên Xô trong những năm 1921- 1941?
 • Câu 21. Ý nào không phản ánh đúng tình hình nước Nga Xô viết khi bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước?
 • Câu 22. Tháng 3 – 1921 Đảng Bôsêvích Nga quyết định thực hiện
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
35 11.757
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Lịch sử 11

Xem thêm