Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 4: Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11

VnDoc xin gửi đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh tài liệu Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 4: Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) với những câu hỏi trắc nghiệm sử nhanh, nhưng vẫn bám sát nội dung trọng tâm của bài học, phù hợp để làm bài kiểm tra 15 phút cũng như ôn luyện tại nhà.

Bài 4 - Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)

Câu 1. Thực dân Pháp đã chiếm những quốc gia nào ở Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX?

A. Philíppin, Brunây, Xingapo B. Việt Nam, Lào, Campuchia

C. Xiêm (Thái Lan), Inđônêxia D. Malaixia, Miến Điện (Mianma)

Câu 2. Từ nửa sau thế kỉ XIX, các nước Đông Dương trở thành thuộc địa của

A. Thực dân Anh B. Thực dân Pháp

C. Thực dân Hà Lan D. Thực dân Tây Ban Nha

Câu 3. Sự kiện nổi bật nào diễn ra ở Campuchia năm 1863?

A. Thực dân Pháp buộc Campuchia phải chấp nhận quyền bảo hộ của chúng

B. Chính phủ Campuchia kí hiệp ước thừa nhận trở thành thuộc địa của Pháp

C. Cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha bùng nổ mạnh mẽ, lan rộng khắp cả nước

D. Cuộc khởi nghĩa của Acha Xoa phát triển mạnh mẽ ở vùng biên giới giáp Việt Nam

Câu 4. Ông vua nào ở Campuchia buộc phải chấp nhận quyền bảo hộ của thực dân Pháp?

A. Sivôtha B. Xihanúc

C. Nôrôđôm D. Pucômbô

Câu 5. Sự kiện nổi bật nào diễn ra ở Campuchia năm 1884?

A. Thực dân Pháp buộc Campuchia phải chấp nhận quyền bảo hộ của chúng

B. Chính phủ Campuchia kí hiệp ước thừa nhận trở thành thuộc địa của Pháp

C. Cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha bùng nổ mạnh mẽ, lan rộng khắp cả nước

D. Cuộc khởi nghĩa của Acha Xoa phát triển mạnh mẽ ở vùng biên giới giáp Việt Nam

Câu 6. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nhiều cuộc khởi nghĩa ở Campuchia bùng nổ cuối thế kỉ XIX là do

A. Chính sách thống trị, bóc lột hà khắc của thực dân Pháp

B. Giai cấp phong kiến câu kết với thực dân Pháp

C. Ách áp bức bóc lột nặng nề của chế độ phong kiến

D. Nhân dân bất bình trước thái độ nhu nhược của hoàng tộc

Câu 7. Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp ở Campuchia trong những năm 1861 – 1892 là

A. Acha Xoa B. Pucômbô

C. Commađam D. Sivôtha

Câu 8. Cuộc khởi nghĩa của nhân dân Campuchia chống hực dân Pháp rong những năm 1863 – 1866 do ai lãnh đạo?

A. Acha Xoa B. Pucômbô

C. Commađam D. Sivôtha

Câu 9. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha chống thực dân Pháp ở Campuchia là

A. Ách áp bức bóc lột của chế độ phong kiến

B. Giai cấp phong kiến câu kết với thực dân Pháp đàn áp nhân dân

C. Thái độ nhu nhược của triều đình đối với quân Xiêm

D. Ách thống trị của thực dân Pháp gây nên nỗi bất bình trong hoàng tộc và các tầng lớp nhân dân

Câu 10. Cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha chống thực dân Pháp ở Campuchia cuối thế kỉ XIX nổ ra mạnh nhất ở đâu?

A. Xiêm Riệp và U đông B. Uđông và Phnôm Pênh

C. Khăm Muộn và Xiêm Riệp D. Phnôm Pênh và Khăm Muộn

Đáp án bài 4 Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án B B A C B
Câu 6 7 8 9 10
Đáp án A D A D B
Đánh giá bài viết
7 3.229
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Sử 11 Xem thêm