10 đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
10 đề ôn tập giữa học 1 n Toán lớp 1 năm 2019 - 2020
Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 1
Câu 1: Tính:
a.
5 + 3 =
3 + 3=…
1 + 4 =
2 + 4 =…
b. 3 + 4 + 3 =
C. 2 + 3 + 3 =
Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm?
a.
……. + 4 = 6
…….. = 3 + 2
3 + …… = 7
8 = ….. + 3
b.
1
….…
3
4
5 < ….. < 7
Câu 3: Điền dấu > ,< , =
2 + 3 4 4 + 0 ….. 5
3 + 1 ….. 2 + 3 3 + 3 ….. 4
Câu 4.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
a. Khoanh vào số nhất: 5 , 1 , 4 , 3 , 2 , 7 , 9
b. Khoanh vào số lớn nhất: 5 , 7 , 9 , 4 , 2 , 6 , 8
Câu 5. Viết các số 8; 4; 2; 5; 6; 9
a. Theo thứ tự từ đến lớn: ………………………………………..
b. Theo th tự từ lớn đến bé: ………………………………………..
Câu 6.
a. Các số hơn 10 là: ………….
b. Trong c số từ 0 đến 10:
Số nhất là: …….
-Số lớn nhất là: …..
Câu 7: Khoanh vào chữ i trước u trả lời đúng.
Hình bên có:
A. 4 hình tam gíac
B. 5 hình tam giác
C. 6 hình tam giác.
D. 7 hình tam giác.
Đáp án Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 1
Câu 1:
a. 5 + 3 = 8
3 + 3 = 6
1 + 4 = 5
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2 + 4 = 6
b. 3 + 4 + 3 = 10
2 + 3 + 3 = 8
Câu 2:
Câu 3:
2 + 3 > 4 4 + 0 < 5
3 + 1 < 2 + 3 3 + 3 > 4
Câu 4:
Câu 5:
Viết các s 8; 4; 2; 5; 6; 9:
a.Theo thứ tự từ đến lớn: 2; 4; 5; 6; 8; 9
b.Theo thứ tự từ lớn đến : 9; 8; 6; 5; 4; 2
Câu 6:
a.Các số hơn 10 là: 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0
b.Trong c số từ 0 đến 10:
- Số nhất số 0
- Số lớn nhất số 10
Câu 7:
C. 6 hình tam giác
Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2
A. Phần Trắc Nghiệm

Bộ đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 1

10 đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 hệ thống các kiến thức đã học có đầy đủ lời giải dành cho các em học sinh tham khảo, giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán, ôn tập và rèn luyện kiến thức chuẩn bị tốt các kì thi môn Toán lớp 1.

Ngoài 10 đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 1 nâng caobài tập môn Toán lớp 1 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 2.665
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 1 lớp 1 Xem thêm