Bộ đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn Hóa cấp huyện, tỉnh

1
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TO
QUNG TR
thi gm có 02 trang)
K THI CHN HC SINH GII HÓA LP 9
Khóa ngày 19 tháng 3 năm 2019
Môn thi: HÓA HC
Thi gian làm bài: 150 phút, không k thời gian giao đề
Câu 1. (4,0 điểm)
1. Viết 6 phương trình hóa học có bản cht khác nhau to thành khí oxi.
2. Viết các phương trình phản ứng theo sơ đồ chuyn hóa sau:
FeCl
3
Fe
2
(SO
4
)
3
Fe(NO
3
)
3
Fe(NO
3
)
2
Fe(OH)
2
FeO Al
2
O
3
3. Cho mol Na tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch H
2
SO
4
1M. Kết thúc phản ứng, thu được
dung dch hòa tan va hết 0,05 mol Al
2
O
3
. Viết các phương trình phản ng và tính .
4. Cho gam hn hp gm Cu và Fe
3
O
4
tác dng vi dung dịch HCl dư, phản ng hoàn toàn, còn
li 8,32 gam cht rn không tan dung dch X. cn dung dịch X, thu được 61,92 gam cht rn
khan.Viết các phương trình phn ng và tính giá tr ca .
Câu 2. (5,0 điểm)
1. Cho Al vào dung dch HNO
3
, thu được dung dch A
1
, khí N
2
O. Cho dung dịch NaOH dư vào A
1
,
thu được dung dch B
1
và khí C
1
. Cho dung dch H
2
SO
4
đến dư vào B
1
. Viết các phương trình phản ng
xy ra.
2. Dung dch A cha hn hp HCl 1,4M và H
2
SO
4
0,5M. Cho V lít dung dch cha hn hp NaOH
2M và Ba(OH)
2
4M vào 500 ml dung dch A, thu được kết ta B dung dch C. Cho thanh nhôm vào
dung dch C, phn ng kết thúc, thu được 0,15 mol H
2
. Tính giá tr ca V.
3. Nung 9,28 gam hn hp gm FeCO
3

vi khí O
2
trong bình kín. Kết thúc phn ng,
thu được 0,05 mol Fe
2
O
3
duy nht 0,04 mol CO
2
. Viết các phương trình phản ứng xác định -
.
4. Cho mol SO
3
tan hết trong 100 gam dung dch H
2
SO
4
91% thì tạo thành oleum hàm lượng
SO
3
là 71%. Viết các phương trình phn ng và tính giá tr ca .
Câu 3. (5,0 điểm)
1. Xác định các chất A
1
, A
2
…A
8
viết các phương trình phản ứng theo sơ đồ chuyển hóa sau:
Biết A
1
chứa 3 nguyên tố trong đó có lưu huỳnh và phân tử khối bằng 51. A
8
là chất không tan.
2. Trong mt bình kín cha hn hp gm CO, SO
2
, SO
3
, CO
2
th hơi. Trình bày phương pháp
hóa học để nhn biết tng cht và viết các phương trình phản ng xy ra.
3. Hòa tan hoàn toàn m gam hn hp R gm Fe và MgCO
3
bng dung dịch HCl, thu được hn hp
khí A gm H
2
CO
2
. Nếu cũng m gam hn hp trên tác dng hết vi dung dch H
2
SO
4
đặc, nóng, dư;
thu được hn hp khí B gm SO
2
và CO
2
. Biết t khi của B đối vi A là 3,6875. Viết các phương trình
phn ng và tính % khối lượng mi cht trong hn hp R.
4. Cho gam hn hp X gm Fe và Fe
3
O
4
tác dng vi dung dch H
2
SO
4
đặc nóng. Kết thúc phn
ng, thu được 0,1 mol SO
2
(sn phm kh duy nht) còn 0,14 gam kim loi không tan. Hòa tan
hết lượng kim loi này trong dung dịch HCl (dư 10% so với lượng cn phn ứng), thu được dung dch
Y. Biết dung dch Y tác dng va hết vi dung dch cha tối đa 0,064 mol KMnO
4
đun nóng, đã axit
hóa bng H
2
SO
4
dư. Viết các phương trình phản ng và tính s mol Fe
3
O
4
trong gam hn hp X.
ĐỀ THI CHÍNH THC
2
Câu 4. (6,0 điểm)
1. Cho các cht: KCl, C
2
H
4
, CH
3
COOH, C
2
H
5
OH, CH
3
COOK. Hãy sp xếp các cht này thành
mt dãy chuyn hóa và viết các phương trình phn ng xy ra.
2. Đốt cháy hoàn toàn 0,06 mol hn hp gm metan, etilen, axetilen trong O
2
, dn toàn b sn phm
cháy vào dung dch Ca(OH)
2
dư, thu được 11 gam kết ta và khối lượng dung dch trong bình gim 4,54
gam. Viết các phương trình phản ng và tính s mol mi khí trong hn hợp đầu.
3. Cho hai hp cht hữu X, Y (cha C, H, O ch cha mt loi nhóm chức đã học) phn ng
được vi nhau đều khối lượng mol bằng 46 gam. Xác định công thc cu to ca các cht X, Y.
Biết chất X, Y đều phn ng vi Na, dung dch ca Y làm qu tím hoá đỏ. Viết các phương trình phản
ng xy ra.
4. Đốt cháy va hết 0,4 mol hn hp N gm 1 ancol no X
1
và 1 axit đơn chức Y
1
, đều mch h cn
1,35 mol O
2
, thu được 1,2 mol CO
2
1,1 mol nước. Nếu đốt cháy một lượng xác định N cho s
mol X
1
, Y
1
thay đổi thì luôn thu được một lượng CO
2
xác định. Viết các phương trình phn ng và xác
định các cht X
1
, Y
1
.
5. Đun nóng 0,1 mol este đơn chức Z, mạch hở với 30 ml dung dịch MOH 20% (D=1,2gam/ml, M
kim loại kiềm). Sau khi kết thúc phản ứng, cạn dung dịch, thu được chất rắn A 3,2 gam ancol
B. Đốt cháy hoàn toàn A, thu được 9,54 gam muối cacbonat, 8,26 gam hỗn hợp gồm CO
2
hơi nước.
Biết rằng, khi nung nóng A với NaOH đặc CaO, thu được hiđrocacbon T. Đốt cháy T, thu được số
mol H
2
O lớn hơn số mol CO
2
. Viết các phương trình phản ứng, xác định kim loại M công thức cấu
tạo của chất Z.
Cho: H=1; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Fe=56; Cu=64.
----------------- HT -----------------
Thí sinh được phép s dng bng tun hoàn các nguyên t hóa hc và bng tính tan
NG DN CHM ĐỀ THI CNH THC CHỌN HSG VĂN HÓA LP 9
Khóa ngày 19 tháng 3 năm 2019
Môn thi: HÓA HC
Câu
Ý
Điểm
Câu 1
1
o
2
MnO ,t
⎯⎯
ñieän phaân
⎯⎯⎯
o
t
⎯⎯
o
t
⎯⎯
2
MnO
⎯⎯
ñieän phaân noùng chaûy, criolit
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
1,0
2
o
t
⎯⎯
o
t
⎯⎯
1,0
3
1,0
4
1,0
3
Câu
Ý
Điểm
Câu 2
1
2,0
2
X
X
M
M
M
X
M
X
X
X
X
X
M
M
1,0
3
o
t
⎯⎯
3 2 )
()
2
xy
o
t
⎯⎯
34
0,06 x 3
0,04 116 (56x 16y) 9,28 Fe O
x y 4
+ + = =
1,0
4
=
+
(a 0,5)80 71
(100 a.80) 100
555
mol
116
1,0
Câu 3
1
1,5

Bộ đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn Hóa cấp huyện, tỉnh có đáp án

VnDoc xin giới thiệu Bộ đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn Hóa cấp huyện, tỉnh. Đây là đề thi tham khảo học sinh giỏi lớp 9 môn Hóa dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Hóa. Mời các bạn cùng tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

VnDoc đã chia sẻ trên đây 18 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 môn Hóa cấp huyện. Đề thi gồm 18 đề thi HSG cấp huyện môn Hóa học lớp 9 của các huyện trong những năm gần đây. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn ôn tập. Chúc các bạn ôn thi tốt

..............................................................

Ngoài Bộ đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn Hóa cấp huyện, tỉnh, các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 178
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 9 Xem thêm