Bộ đề thi Violympic Toán lớp 2 năm 2015 - 2016

104 70.995

Đề thi Violympic Toán lớp 2 năm 2015 - 2016

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 2 năm 2015 - 2016 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bộ đề thi Violympic Toán lớp 2 này gồm những đề thi Giải Toán trên mạng Internet cùng đáp án đi kèm, giúp các bạn học sinh lớp 2 luyện tập và củng cố kiến thức môn Toán hiệu quả, từ đó đạt thành tích cao trong học tập, tự tin làm các bài thi, bài kiểm tra. Mời các bạn tải về và ôn thi Violympic với thành tích cao nhất.

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 11 năm 2015 - 2016

Bộ đề thi violympic toán lớp 2 năm 2014 - 2015

Lưu ý: Ngoài việc tải miễn phí đề thi Violympic về làm tại máy tính, các bạn còn có thể luyện thi Violympic trên mạng qua mục Thi Violympic trực tuyến của chúng tôi. Lợi ích của việc ôn thi Violympic Toán qua chuyên mục này là các bạn không cần phải đăng ký tài khoản và thi miễn phí. Chúc các bạn học tốt, thi tốt trong kì thi Violympic Toán 2017 - 2018.

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 1 NĂM 2015 - 2016

Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

Bộ đề thi violympic toán lớp 2

Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (....)

Câu 2.1: 86 - 25 = ...........

Câu 2.2: Số bé nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của số đó bằng 3 là số ...............

Câu 2.3: 68 - 17 = ...............

Câu 2.4: 47 + 51 = ...............

Câu 2.5: 87 - ........... = 24

Câu 2.6: 89 - ........... = 36

Câu 2.7: ......... - 45 = 51

Câu 2.8: .............. - 36 = 63

Câu 2.9: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số lớn hơn 37?

Câu 2.10: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số lớn hơn 46?

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 3.1: 60 - ......... = 30. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

       A. 30           B. 40          C. 10          D. 20

Câu 3.2: Cho 21; 22; 23; ............ Số tiếp theo là: ................

     A. 25                 B. 27               C. 34             D. 24

Câu 3.3: 1dm = .............cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

       A. 5             B. 1                C. 10               D. 2

Câu 3.4: 3dm + 5dm = ............. dm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

       A. 53             B. 8             C. 35              D. 3

Câu 3.5: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số bé hơn 48?

       A. 39             B. 41           C. 40            D. 38

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 2 NĂM 2015 - 2016

Bài 1: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: Số tròn chục liền sau 40 là:

A. 41              B. 50           C. 30             D. 60

Câu 2: Số lớn hơn 64 nhỏ hơn 66 là:

A. 63                B. 66            C. 64          D. 65

Câu 3: 80 - 10 + 10 = .........

Giá trị thích hợp điền vào chỗ (....) là:

A. 60                 B. 90             C. 70         D. 80

Câu 4: Đoạn thẳng CD ngắn hơn đoạn thẳng AB 2dm. Biết đoạn AB = 9dm. Hỏi đoạn thẳng CD bằng bao nhiêu?

A. 12                 B. 11              C. 7           D. 6

Câu 5: Số tròn chục liền trước 50 là:

A. 45                B. 40              C. 55               D. 30

Bài 2: Chọn các cặp có giá trị bằng nhau.

Đề thi Violympic Toán lớp 2

Bài 3: Hoàn thành phép tính: Bạn hãy điền các chữ số thích hợp vào chỗ chấm.

Câu 1: 3... + ....2 = 86

Câu 2: 5.... + ....5 = 88

Câu 3: 25 + ..... = 86

Câu 4:....6 + 2..... = 98

Câu 5: 5.... - ......6 = 21

Câu 6:....9 - 3.... = 62

Câu 7:.....7 - 4.... = 25

Câu 8: 54 - 2..... = .....3

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 3 NĂM 2015 - 2016

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 29 quyển vở. Ngày thứ hai bán nhiều hơn ngày thứ nhất 15 quyển. Hỏi ngày thứ hai bán được bao nhiêu quyển vở?

A. 34                  B. 44            C. 55            D. 45

Câu 2: 9 + 9 = ........

Số thích hợp điền vào chỗ (....) là:

A. 19              B. 18             C. 17             D. 16

Câu 3: 96 - ....... = 53

Số thích hợp điền vào chỗ (....) là:

A. 43                B. 5            C. 53         D. 33

Câu 4: .......... - 26 = 13.

Số thích hợp điền vào chỗ (.....) là:

A. 59             B. 48            C. 39         D. 49

Câu 5: Số liền sau của 59 là:

A. 58             B. 59           C. 60            D. 61

Câu 6: 5 + 5 + 9 = ..........

Giá trị thích hợp điền vào .......... là:

A. 20                 B. 18            C. 16         D. 19

Câu 7: Mai có 9 con tem. Mai mua thêm 6 con nữa. Hỏi Mai có tất cả bao nhiêu con tem?

A. 17               B. 14           C. 16               D. 15

Câu 8: 6 + 4 + 8 = ......

Giá trị thích hợp điền vào chỗ (....) là:

A. 16              B. 18             C. 20            D. 14

Câu 9: 7.... + 6 = 85

Chữ số thích hợp điền vào chỗ (...) là:

A. 9              B. 7                  C. 6                D. 8

Câu 10: 39....5.....9 = 43

Dấu +, - thích hợp điền vào chỗ (...) là:

A. -, -            B. +, +              C. -, +            D. +, -

Bài 2: Chọn các cặp có giá trị bằng nhau.

Đề thi Violympic Toán lớp 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 4 NĂM 2015 - 2016

Bài 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần:

Đề thi Violympic Toán lớp 2

Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm:

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

.......... + 8 = 47

Câu 2: Biết số trừ là 17 và số bị trừ là 89. Hiệu của hai số đó là: ...........

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 33 + 8 = .........

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: ........... + 36 = 44

Câu 5: Thực hiện dãy tính: 49 - 15 + 27 = ...............

Câu 6: Điền chữ số còn thiếu vào chỗ trống: 13dm + 8dm = ..............dm.

Câu 7: Thực hiện dãy tính: 38 + 13 + 48 = ...........

Câu 8: Một cửa hàng bán được 38 quả trứng vào buổi sáng, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 7 quả. Hỏi cả ngày cửa hàng đó bán được tất cả bao nhiêu quả trứng?

Câu 9: Thực hiện dãy tính: 98 - 43 + 18 = ............

Câu 10:, Điền dấu (>, <, =) vào chỗ trống cho thích hợp:

90cm + 14dm ............ 12dm + 11dm

Bài 3: Vượt chướng ngại vật.

Câu 1: Hiện nay bố An 37 tuổi, mẹ An 33 tuổi. Vậy tổng số tuổi hiện nay của bố mẹ An là: ................ tuổi.

Câu 2: Số tiếp theo cần điền vào dãy số sau cho phù hợp với quy luật là: 1; 3; 4; 7; 11; 18; 29; .........

Câu 3: Lan hái được 43 quả cam, Bình hái nhiều hơn Lan 8 quả. Như vậy số cam Bình hái được là: ............ quả.

Câu 4: Việt cân nặng 27kg, Hà cân nặng 25kg. Vậy cả hai bạn cân nặng .......... kg.

Câu 5: Số nhỏ nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số bằng 5 là số: .................

Đánh giá bài viết
104 70.995
Luyện thi Violympic lớp 2 Xem thêm