Bộ đề trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 7

54 16.843

Đề trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 7

Bộ đề trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 7 hệ thống kiến thức bằng các câu hỏi trắc nghiệm sẽ giúp các em nhớ nhanh và làm nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm Lịch sử một cách chính xác để chuẩn bị tốt các bài kiểm tra trên lớp cũng như các kỳ thi cuối kỳ.

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Lịch sử lớp 7 

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 7

I. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời mà em cho là đúng nhất.

1. Lãnh chúa phong kiến được hình thành từ những tầng lớp nào của xã hội cổ đại:

a. Các công tước, hầu tước.

b. Các chủ nô Rô ma.

c. Các tướng lĩnh quân sự và quý tộc.

d. Các tướng lĩnh quân sự.

2. Nông nô được hình thành từ những tầng lớp nào của xã hội cổ đại:

a. Các tù binh.

b. Nô lệ.

c. Nông dân.

d. b và c đúng.

3. Nguyên nhân nào dẫn đến những cuộc phát kiến địa lý?

a. Do khát vọng muốn tìm những "Mảnh đất có vàng".

b. Do yêu cầu phát triển của sản xuất.

c. Do muốn tìm những con đường mới.

d. Cả 3 cầu trên đều sai.

4. Xã hội phong kiến ở Trung Quốc được hình thành từ:

a. Thế kỉ III.

b. Thế kỉ II.

c. Thế kỉ III trước công nguyên.

d. Thế kỉ II trước công nguyên.

5. Khu đền tháp Ăng-co-Vát là công trình kiến trúc độc đáo của:

a. Lào.

b. Cam pu chia.

c. Thái Lan.

d. Mi-an-ma.

6. "Loạn 12 sứ quân" là biến cố lịch sử xảy ra vào cuối thời:

a. Ngô.

b. Đinh.

c. Lý.

d. Trần.

7. Lê Hoàn lên ngôi vua là do:

a. Lật đổ được triều Đinh.

b. Đánh bại được quân xâm lược Tống.

c. Các tướng lĩnh và quân đội suy tôn lên.

d. Cả 3 ý trên đều đúng.

8. Tại sao các nhà sư được trọng dụng?

a. Đạo Phật được truyền bá rộng rãi.

b. Số người được đi học rất ít, chủ yếu là các nhà sư.

c. Cả hai ý a và b đều đúng.

d. Cả hai ý a và b đều sai.

9. Nhà Lý ban hành bộ luật Hình thư vào năm:

a. 1042.            b. 1054.

c. 1070.            d. 1075.

10. Nhà Lý chủ động tấn công nhà Tống là để phòng vệ vì:

a. Chỉ tấn công ở vùng biên giới.

b. Chỉ tấn công thành Ung Châu.

c. Chỉ tấn công những nới tập trung quân lương của nhà Tống.

d. Cả 3 ý trên đều sai.

11. Nhà Lý Thường Kiệt chủ động giảng hòa khi đang ở thế thắng vì:

a. Không muốn làm tổn thương danh dự nước láng giềng.

b. Tính nhân đạo của Lý Thường Kiệt.

c. Không muốn tiêu diệt toàn bộ quân thù khi chúng ở thế cùng lực kiệt.

d. Cả 3 ý trên đều đúng.

12. Kinh đô Thăng Long chính thức hình thành:

a. Năm 983 dưới thời Ngô.

b. Năm 970 dưới thời Đinh.

c. Năm 1010 dưới thời Lý Thái Tổ.

d. Năm 1075 dưới thời Lý Thánh Tông.

13. Tại sao nông nghiệp thời Lý phát triển?

a. Khuyến khích khai hoang.

b. Chú ý thủy lợi.

c. Tổ chức cày tịch điền.

d. Cấm giết hại trâu bò.

e. Tất cả các ý trên.

14. Chế độ Thái Thượng Hoàng được thực hiện vào thời:

a. Tiền Lê.

b. Thời Lý.

c. Thời Trần.

d. Thời Lê Sơ.

15. Cách đánh giặc xuyên suốt cả 3 lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên là:

a. Tránh thế mạnh của giặc lúc đầu.

b. Lập "vườn không nhà trống".

c. Khi thời cơ đến thì phản công để giành thăng lợi.

d. Cả 3 cách đánh trên.

ĐÁP ÁN

1. c.       2. d.          3. b.        4. c.        5. b.

6. a.      7. c.          8. c.         9. a.        10. c.

11. d.     12. c.        13. c.        14. c.       15. b.

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Đánh giá bài viết
54 16.843
Trắc nghiệm Lịch sử 7 Xem thêm