Nguyễn Linh An Địa Lý Lớp 11

Các biểu hiện chủ yếu của toàn cầu hóa kinh tế

Trình bày các biểu hiện chủ yếu của toàn cầu hóa kinh tế. Xu hướng toàn cầu hóa kinh tế dẫn đến những hệ quả gì?

3
3 Câu trả lời
 • Sư Tử
  Sư Tử

  Các biểu hiện chủ yếu của toàn cầu hóa kinh tế:

  - Thương mại thế giới phát triển mạnh:

  + Tốc độ tăng trưởng thương mại luôn cao hơn tốc độ tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế thế giới.

  + Tổ chức thương mại thế giới (WTO) với 150 thành viên (tính đến tháng 1 – 2007) chi phối tới 95% hoạt động thương mại của thế giới.

  - Đầu tư nước ngoài tăng nhanh:

  + Từ năm 1990 đến 2004 đầu tư nước ngoài tăng từ 1774 tỉ USD lên 8895 tỉ USD.

  + Lĩnh vực dịch vụ chiếm tỉ trọng ngày càng lớn, nổi lên hang đầu là hoạt động tài chính, ngân hang, bảo hiểm,..

  - Thị trường tài chính quốc tế mở rộng:

  + Hàng vạn ngân hàng được nối với nhau qua mạng viễn thông điện tử.

  + Các tổ chức quốc tế như Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) ngày càng có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế toàn cầu, cũng như đời sống kinh tế - xã hội của các quốc gia.

  - Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn.

  ⟹ Hệ quả của xu hướng toàn cầu hóa kinh tế:

  - Tích cực: Thúc đẩy sản xuất phát triển và tăng trưởng kinh tế toàn cầu, đẩy nhanh đầu tư, tăng cường sự hợp tác quốc tế.

  - Tiêu cực: toàn cầu hóa kinh tế cũng có những mặt trái của nó, đặc biệt làm gia tăng nhanh chóng khoảng cách giàu nghèo.

  0 Trả lời 15:38 10/09
  • Bơ

   Toàn cầu hóa là quá trình liên kết toàn cầu về nhiều mặt từ nền kinh tế đến văn hóa, khoa học…

   - Toàn cầu hóa được biểu hiện rõ ở:

   Thương mại thế giới phát triển nhanh: Thương mại thế giới phát triển nhanh: tốc độ tăng trưởng thương mại của thế giới luôn cao hơn tốc độ tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế thế giới. Làm cho nền kinh tế thế giới phát triển năng động hơn.

   Đầu tư nước ngoài tăng nhanh: Từ năm 1990 đến năm 2004 đầu tư nước ngoài đã tăng lên 7111 tỉ USD. Trong đó, lĩnh vực dịch vụ chiếm tỉ trọng ngày càng lớn.

   Thị trường tài chính quốc tế mở rộng: Hàng vạn ngân hàng được kết nối với nhau qua mạng viễn thông điện tử tạo nên một mạng lưới liên kết toàn cầu . Vai trò của IMF và WB ngày càng lớn trong sự phát triển nền kinh tế toàn cầu.

   Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn: Ngày càng có nhiều công ty xuyên quốc gia và nắm trong tay mình một khối lượng lớn tài sản.

   Những biểu hiện của toàn cầu hóa kinh tế đã mang lại những hệ quả. Cụ thể đó là:

   - Về tích cực:

   Thúc đẩy sản xuất phát triển và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

   Đẩy nhanh đầu tư và khai thác triệt để khoa học công nghệ.

   Tăng cường sự hợp tác quốc tế.

   - Về tiêu cực:

   Gia tăng nhanh chóng khoảng cách giàu nghèo

   Làm nảy sinh tình trạng phá sản, thất nghiệp trầm trọng.

   0 Trả lời 15:39 10/09
   • Người Nhện
    Người Nhện

    - Biểu hiện:

    + Thương mại thế giới phát triển mạnh

    + Đầu tư nước ngoài tăng nhanh

    + Thị trường tài chính quốc tế mở rộng.

    + Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn.

    - Hệ quả:

    + Thúc đẩy sản xuất phát triển

    + Tăng trưởng kinh tế toàn cầu

    + Đẩy nhanh đầu tư và tăng cường hợp tác quốc tế.

    + Tuy nhiên, gia tăng khoảng cách giàu nghèo

    + Dễ bị hoà tan, đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc.

    0 Trả lời 15:40 10/09
    Địa Lý
    Xem thêm