Chính tả lớp 2: Nghe - viết Cò và cuốc

Chính tả lớp 2: Nghe - viết Cò và cuốc

Chính tả lớp: Nghe - viết Cò và cuốc là lời giải phần Chính tả SGK Tiếng Việt 2 tập 2 trang 38 giúp các em học sinh luyện tập các dạng bài ghép với tiếng thích hợp, củng cố các dạng bài chính tả. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải phần Chính tả SGK Tiếng Việt 2 tập 2 trang 38

Câu 1. (sgk Tiếng Việt 2 tập 2 trang 38) Tìm và viết vào chỗ trống những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau:

a) riêng: riêng lẻ, ở riêng, làm riêng, của riêng...

giêng: giêng hai, tháng giêng...

dơi: loài dơi, con dơi..

rơi: rơi rụng, đánh rơi, rơi vãi...

dạ: vâng dạ, sáng dạ, dạ dày, chột dạ..

rạ: rơm rạ, gốc rạ, đốt rạ, con rạ.

b) rẻ: rẻ rúng, rẻ tiền, rẻ lắm, rẻ thối, rẻ quạt...

rẽ: đường rẽ, rẽ ngôi, rẽ sóng...

mở: mở mắt, mở màn, mở hàng, mở miệng...

mỡ: mỡ chài, mỡ gà, mỡ lá, mỡ sa..

củ: củ ấu, củ cải, củ rủ

cũ : cũ kĩ, đồ cũ, cũ mèm, cũ rích...

Câu 2. (sgk Tiếng Việt 2 tập 2 trang 38) Tìm tiếng theo yêu cầu ở cột A rồi ghi vào chỗ trống ở cột B.

a) Các tiếng bắt đầu bằng r hoặc (d, gi)

b) Các tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã

Trả lời:

a) Các tiếng bắt đầu bằng r hoặc (d, gi)

A

B

a. Bắt đầu bằng: r

- Bắt đầu bằng: d

- Bắt đầu bằng: gi

- rồi, rộng, rống, rỗng, ru, rời.

- da, dồn, dội, dông dài, dỗi..

- giỏi, giới, giúp., giục giã, giở, giữ, gieo gió, giễu cợt..

b) Các tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã

Các tiếng có thanh hỏi: củ, nghỉ, sửa, nhỏ

Các tiếng có thanh ngã: đã, giữ, lẫn, chữa

>> Bài tiếp theo: Tập làm văn lớp 2: Đáp lại lời xin lỗi

Ngoài các bài giải bài tập SGK Tiếng Việt 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên

Đánh giá bài viết
3 2.662
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Học tốt tiếng Việt lớp 2 Xem thêm