Chính tả lớp 2: Nghe - viết: Người làm đồ chơi

Chính tả: Nghe - viết: Người làm đồ chơi

Chính tả: Nghe - viết: Người làm đồ chơi là lời giải phần Chính tả SGK Tiếng Việt 2 tập 2 trang 135 có đáp án chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập điền từ thích hợp vào chỗ trống, các dạng bài tập chính tả. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải phần Chính tả SGK Tiếng Việt 2 tập 2 trang 134

Câu 1. Điền vào chỗ trống:

a) “chăng” hay “trăng”:

“.… khoe …. tỏ hơn đèn

Cớ sao …. phải chịu luồn đám mây?

Đèn khoe đèn tỏ hơn ….

Đèn ra trước gió còn…. hỡi đèn”? (Ca dao)

b)“ong” hoặc “ông”:

- Phép c…., c…. rau

- C…. chiêng, c…. lưng

Trả lời

a) “chăng” hay “trăng”:

“Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn

Cớ sao trăng phải chịu luồn đám mây?

Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng

Đèn ra trước gió còn chăng hỡi đèn”? (Ca dao)

b)“ong” hoặc “ông”:

- Phép cộng, cọng rau

- Cồng chiêng, còng lưng

Câu 2.

a. Điền “ch” hay “tr” vào chỗ trống:

Chú Trường vừa …ồng ..ọt giỏi, vừa …ăn nuôi giỏi. Vườn nhà chú cây nào cũng …ĩu quả. Dưới ao, cá …ôi, cá …ép, cá …ắm từng đàn. Cạnh ao là chuồng lợn, chuồng trâu, chuồng gà, trông ngăn nắp.

b) Ghi dấu hỏi hoặc dấu ngã trên những chữ in đậm:

“Ông Dũng có hai người con đều gioi giang cả. Chú Nghĩa, con trai ông, bây giờ là ki sư, làm ơ mo than. Còn cô Hải, con gái ông là bác si nôi tiếng ở bệnh viện tinh.

Trả lời

a. Điền “ch” hay “tr” vào chỗ trống:

Chú Trường vừa trồng trọt giỏi, vừa chăn nuôi giỏi. Vườn nhà chú cây nào cũng trĩu quả. Dưới ao, cá trôi, cá chép, cá trắm từng đàn. Cạnh ao là chuồng lợn, chuồng trâu, chuồng gà, trông ngăn nắp.

b) Ghi dấu hỏi hoặc dấu ngã trên những chữ in đậm:

“Ông Dũng có hai người con đều giỏi giang cả. Chú Nghĩa, con trai ông, bây giờ là kĩ sư, làm ở mỏ than. Còn cô Hải, con gái ông là bác sĩ nổi tiếng ở bệnh viện tỉnh.

>> Bài tiếp theo: Tập đọc lớp 2: Đàn bê của anh Hồ Giáo

Ngoài các bài giải bài tập SGK Tiếng Việt 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
9 896
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Học tốt tiếng Việt lớp 2 Xem thêm