Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 tuần 2: Chính tả

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 trang 6 và trang 8

VnDoc.com xin giới thiệu tới các em lời giải phần Chính tả vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 1 tuần 2 trang 6, 8 có đáp án chi tiết giúp các em học sinh củng cố các dạng bài tập về luyện chính tả. Mời các em học sinh cùng tham khảo để có thể học tốt hơn.

Hướng dẫn giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 tuần 2 trang 6: Chính tả

Câu 1. Điền vào chỗ trống:

a) s hoặc x

.... oa đầu, ngoài ...ân, chim ...âu, ....âu có

b) ăn hoặc ăng

cố g....; g... bó, g... sức, yên l...

Câu 2. Viết những chữ cái còn thiếu trong bảng sau:

Số thứ tự

Chữ cái

Tên chữ cái

20

.................

21

q

quy

22

.................

e-rờ

23

.................

ét-sì

24

.................

25

.................

u

26

.................

ư

27

.................

28

.................

ích-xì

29

.................

i dài

TRẢ LỜI:

Câu 1. Điền vào chỗ trống :

a) s hoặc x

xoa đầu, ngoài sân, chim sâu, xâu cá

b) ăn hoặc ăng

cố gắng, gắn bó, gắng sức, yên lặng

Câu 2. Viết những chữ cái còn thiếu trong bảng sau:

Số thứ tự

Chữ cái

Tên chữ cái

20

p

21

q

quy

22

r

e-rờ

23

s

ét-sì

24

t

25

u

u

26

ư

ư

27

v

28

x

ích-xì

29

y

i dài

Hướng dẫn giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 tuần 2 trang 8: Chính tả

Câu 1. Viết các tiếng:

Bắt đầu bằg g

Bắt đầu bằng gh

M: gà, ......................

M: ghi, .............

Câu 2. Một nhóm học tập có 5 bạn là Huệ, An, Lan, Bắc và Dũng. Em hãy viết tên các bạn ấy theo thứ tự bảng chữ cái:

1)......... 2) ........... 3) ........... 4) ......... 5) ............

TRẢ LỜI:

Câu 1. Viết các tiếng:

Bắt đầu bằng g

Bắt đầu bằng gh

M : gà, gương, gạch, gỗ, gầy, gầm, gù, gan, gần, gắng

M : ghi, ghế; ghé, ghê, ghét

Câu 2. Một nhóm học tập có 5 bạn là Huệ, An, Lan, Bắc và Dũng. Em hãy viết tên các bạn ấy theo thứ tự bảng chữ cái:

An, Bắc, Dũng, Huệ, Lan.

Ngoài các bài giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
3 4.502
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải vở bài tập Tiếng Việt 2 Xem thêm