Long Triệu Tiếng Anh

Chọn từ phát âm khác: A. blow

A. blow

B. modern

C. electronic

D. concentrate.

3
3 Câu trả lời
 • Bé Cún
  Bé Cún

  1- A. Blow (âm /əʊ/ còn lại âm /ɒ/)

  2- D. debate (âm /eɪ/ còn lại âm /æ/)

  3- B. Educate (âm /dʒ/ còn lại âm /d/)

  4- C. Execellent (âm /e/ còn lại âm /ɪ/)

  5- C. threat âm “ea” được phát âm là /e/, còn lại là / iː/

  6- A. preserve. âm “s” được phát âm là /z/, còn lại là /s/

  7- B. hearty /ɑː/ còn lại /e/

  8- B. sucba-diving /uː/ còn lại /ʌ/

  0 Trả lời 17:08 29/05
  • dnkd ♡
   dnkd ♡

   1- A ; 2- D ; 3- B ; 4- C ; 5- C ; 6- A ; 7- B ; 8- B

   0 Trả lời 17:09 29/05
   • Nguyễn Đăng Khoa
    Nguyễn Đăng Khoa

    1- A. Blow

    2- D. debate

    3- B. Educate

    4- C. Execellent

    5- C. threat

    6- A. preserve

    7- B. hearty

    8- B. sucba-diving

    0 Trả lời 17:09 29/05

    Tiếng Anh

    Xem thêm