Chuyên đề ôn thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2016

Tài liệu ôn thi chuyên viên chính 2016

Chuyên đề ôn thi ngạch lên chuyên viên chính năm 2016 bao gồm 6 chuyên đề ôn thi ôn thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính, môn kiến thức chung dành cho những ai đang chuẩn bị thi công chức, giúp các bạn ôn tập tốt. Để việc ôn thi đạt kết cao, mời các bạn cùng tham khảo trọn bộ tài liệu ôn thi chuyên viên chính và tải về sau đây.

Thủ tục thi tuyển dụng công chức mới nhất

Bộ đề thi tuyển công chức môn kiến thức chung tỉnh Quảng Bình năm 2016

Đề thi tuyển dụng công chức môn Tiếng Anh năm 2015 tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 23/6/2016, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1642/QĐ-BNV về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2016 trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước và Công văn số 2904/BNV-CCVC ngày 23/6/2016 về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức lên Chuyên viên chính, Chuyên viên cao cấp năm 2016.

Sau đây là 6 chuyên đề ôn thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính - khối cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2016.

Tài liệu môn kiến thức chung

Chuyên đề 1: Những vấn đề cơ bản về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay.

Chuyên đề 2: Một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ hiện nay.

Chuyên đề 3: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Chuyên đề 4: Nền hành chính và cải cách hành chính nhà nước.

Chuyên đề 5: Chế độ công vụ và quản lý cán bộ, công chức.

Chuyên đề 6: Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Tham khảo trọn bộ 6 chuyên đề ôn thi chuyên viên chính Tại đây.

>> Xem thêm: Tài liệu hướng dẫn ôn thi nâng ngạch công chức môn ngoại ngữ năm 2016

Đánh giá bài viết
2 16.434
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi công chức - viên chức Xem thêm