Chuyên đề Trọng âm ôn thi THPT Quốc Gia 2022 môn Anh

Chuyên đề trọng âm trong tiếng Anh THPT Quốc Gia 2022

Nằm trong bộ tài liệu Tổng hợp các chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh thi THPT Quốc gia, Lý thuyết & bài tập chuyên đề trọng âm có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bộ tài liệu chuyên đề trọng âm ôn thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Anh có đáp án chi tiết giúp các em học sinh lớp 12 ôn luyện theo từng chuyên đề tiếng Anh cơ bản này hiệu quả.

Tham khảo thêm: 15 Đề thi thử tốt nghiệp THPT tiếng Anh 2022 có đáp án

I. Quy tắc đánh trọng âm tiếng Anh đầy đủ

1. Cách đánh trọng âm đối với từ có 2 âm tiết

- Động từ 2 âm tiết ⟶ Trọng âm thường rơi vào âm tiết số 2.

- Danh từ, Tính từ có 2 âm tiết ⟶ Trọng âm thường rơi vào âm tiết số 1.

- Tính từ, danh từ và động từ có âm tiết chứa 1 trong các âm nguyên âm dài (/ɑː/, /ɔː/, /ɜː/, /iː/ và /uː/) ⟶ Trọng âm rơi vào âm tiết đó (thường là âm tiết thứ hai).

2. Cách đánh trọng âm đối với từ có 3 âm tiết trở lên

- Đối với động từ có 3 âm tiết trở lên, trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất nếu âm tiết thứ ba chứa nguyên âm đôi hay kết thúc bằng 2 phụ âm trở lên.

- Trong danh từ có 3 âm tiết trở lên, nếu âm tiết thứ hai có chứa nguyên âm yếu /ə/ hoặc /ɪ/ thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất.

- Nếu danh từ có âm tiết thứ nhất chứa nguyên âm yếu /ə/ hay /i/ hoặc âm tiết thứ hai của từ này chứa nguyên âm dài/ nguyên âm đôi thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

- Trong tính từ 3 âm tiết trở lên, nếu âm tiết thứ nhất chứa nguyên âm yếu /ə/ hay /i/ thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

- Nếu âm tiết cuối chứa nguyên âm yếu /ə/ hay /i/ và âm tiết thứ hai chứa nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

- Từ chứa một trong các hậu tố – ic, – ish, – ical, – sion, – tion, – ance, – ence, – idle, – ious, – ience, – eous, – ian, – ity, – logy, -graphy, -nomy. ⟶ Trọng âm rơi vào âm tiết đứng trước (những) âm tiết tương ứng với hậu tố đó hoặc chứa phần phát âm của hậu tố đó.

- Từ chứa một trong các hậu tố -ee, -eer, -ese, -ique, -esque ⟶ Trọng âm rơi vào ngay âm tiết tương ứng với hậu tố đó.

- Những từ được tạo ra bằng cách thêm các hậu tố -ment, -ship, -ness, -er/ or, -hood, -ing, -en, -ful, -able, -ous, -less, -ly, -ist, -ism vào từ gốc. ⟶ Vị trí trọng âm vẫn giữ nguyên như trong từ gốc.

- Từ được thêm tiền tố (prefix) vào để tạo từ mới thì dấu nhấn vẫn giữ nguyên vị trí cũ như ở trong từ gốc.

II. Bài tập trọng âm tiếng Anh có đáp án

Tham khảo thêm: 100 câu trắc nghiệm Trọng âm ôn thi THPT Quốc gia 2022 có đáp án

Mark the letter A, B, c, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the main stress in each of the following questions.

Question 1: A. explain B. involve C. borrow D. discuss

Question 2: A. behave B. relax C. enter D. allow

Question 3: A. disaster B. origin C. charity D. agency

Question 4: A. president B. opponent C. assistant D. companion

Question 5: A. obtain B. perform C. affect D. happen

Question 6: A. inform B. explore C. prevent D. cancel

Question 7: A. attitude B. manager C. invention D. company

Question 8: A. respect B. marry C. depend D. predict

Question 9: A. fantastic B. powerful C. sensitive D. personal

Question 10: A. travel B. return C. connect D. deny

Đáp án

1 - C; 2 - C; 3 - A; 4 - A; 5 - D;

6 - D; 7 - C; 8 - B; 9 - A; 10 - A;

Trên đây là Lý thuyết & bài tập chuyên đề Trọng âm THPTQG 2022 có đáp án.

Đánh giá bài viết
1 436
Sắp xếp theo
    Thi thpt Quốc gia môn tiếng Anh Xem thêm