Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Thanh Hóa năm 2022

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Thanh Hóa năm 2022 được VnDoc.com đăng tải đầy đủ Đề thi & Đáp án Nhanh và Chính xác nhất.

Ngày 17/6/2022, kì thi tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 sở GD&ĐT Thanh Hóa chính thức diễn ra. Đề tiếng Anh thi vào lớp 10 Thanh Hóa có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 9 chương trình mới giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Truy cập: VnDoc.com để gửi trọn bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 10 Thanh Hóa, đề thi sẽ được các Thầy/ Cô ban tiếng Anh giải đề nhanh chóng và đầy đủ nhất.

I. Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Thanh Hóa

Đáp án Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 Thanh Hóa năm 2022 sẽ được VnDoc.com giải trực tiếp ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

F5 liên tục để cập nhật đáp án nhanh nhất....

1. B

2. B

3. A

4. D

5. A

6. keep

7. were walking

8. has been working

9. doing

10. to start

11. excited

12. importance

13. Luckily

14. impolite

15. drawbacks

16. B

17. A

18. D

19. B

20. B

21. A

22. B

23. A

24. A

25. C

26. D

27. C

28. B

29. A

30. C

31. play

32. all

33. than

34. If

35. contribution

41. A new school will be built in this village soon.

42. She asked me how often I phoned my grandparents.

43. Because of the heavy rain, we delayed the match/the match was delayed.

44. The machine is so complicated that I don't know how to use it./The machine is too complicated for me to use.

45. If I knew much about IT, I could help you.

46. You needn’t submit the essay today

47. It took two hours the astronauts two hours to orbit the Earth

48. Living in the city isn’t as fast as living in the country

49. We should cut down on the amount of salt we use every day.

50. I have no recollection of posting the letter.

II. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Thanh Hóa Chính thức

Đề thi chính thức môn tiếng Anh vào 10 Thanh Hóa 2022 được VnDoc.com sẽ cập nhật liên tục ngay khi thời gian làm bài kết thúc.

dap-an-de-thi-tuyen-sinh-lop-10-mon-anh-thanh-hoa-nam-2022

dap-an-de-thi-tuyen-sinh-lop-10-mon-anh-thanh-hoa-nam-2022

dap-an-de-thi-tuyen-sinh-lop-10-mon-anh-thanh-hoa-nam-2022

dap-an-de-thi-tuyen-sinh-lop-10-mon-anh-thanh-hoa-nam-2022

III. Bộ đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Thanh Hóa năm 2022 - 2023

Bộ đề thi vào lớp 10 Thanh Hóa năm 2022 các môn kèm đáp án được VnDoc.com đăng tải dưới đây. Xem chi tiết Đề thi & Đáp án 3 môn thi tuyển sinh vào lớp 10 sở GD&ĐT Thanh Hóa tại:

  • Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn tỉnh Thanh Hóa năm 2022
  • Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán tỉnh Thanh Hóa năm 2022

Download Đề thi & đáp án tại: Đề tuyển sinh lớp 10 môn Anh Thanh Hóa có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 năm 2022 các môn khác nhau như: ôn thi vào lớp 10 môn Toán, ôn thi vào lớp 10 môn Văn, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc tham gia nhóm Facebook: Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 10 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hữu ích, chuẩn bị tốt cho năm học 2022 - 2023 lớp 10 các môn khác nhau hiệu quả.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Đề thi vào 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm