Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Yên Bái năm 2020

Chiều 20/7/2020, Sở GD&ĐT Yên Bái chính thức tổ chức kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2020 môn Tiếng Anh. Đề thi tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 chung tỉnh Yên Bái với thời gian làm bài 60 phút. Thời gian bắt đầu làm bài thi là 14h. Đề thi & Đáp án sẽ được VnDoc.com cập nhật ngay sau khi hết thời gian làm bài.

Lưu ý: Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Yên Bái năm 2020

Các em học sinh gửi đề thi cho Fanpage VnDoc.com tại: VnDoc.com để có đáp án NHANH và CHÍNH XÁC nhất.

I. Đáp án Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 Yên Bái năm 2020 - 2021

Đáp án kèm hướng dẫn giải chi tiết sẽ được cập nhật liên tục ngay sau khi thời gian làm bài thi kết thúc.

MÃ ĐỀ 015

1 - B; 2 - A; 3 - D; 4 - A; 5 - C:

6 - A; 7 - B: 8 - D: 9 - D: 10 - A;

11 - C: 12 - D; 13 - A; 14 - C; 15 - D:

16 - A: 17 - A; 18 - B; 19 - C; 20 - D;

21 - D; 22 - A; 23 - A; 24 - C: 25 - B:

26 - B: 27 - C; 28 - D; 29 - C; 30 - B;

31 - B; 32 - A: 33 - A; 34 - C: 35 - A;

36 - D: 37 - B: 38 - A; 39 - B: 40 - C;

41 - D; 42 - B; 43 - D; 44 - B: 45 - C:

46 - A; 47 - B: 48 - C; 49 - A; 50 - C;

MÃ ĐỀ 010

1 -  A; 2 - C; 3 -  B; 4 - C; 5 - C;

6 - A; 7 - D; 8 - D; 9 - A; 10 - B;

11 - C; 12 - D; 13 - A; 14 - C; 15 - A;

16 - B; 17 - B; 18 - B; 19 - C; 20 - C;

21 - C; 22 - B; 23 - B: 24 - A; 25 - C;

26 - C: 27 - C; 28 - A; 29 - A; 30 - C:

31 - A; 32 - A; 33 - D; 34 - C: 35 - B;

36 - A; 37 - A; 38 - C: 39 - D; 40 - D:

41 - C; 42 - C; 43 - A; 44 - A; 45 - A;

46 - D; 47 - B;48 - C; 49 - D; 50 - A;

MÃ ĐỀ 004

1 C; 2 D; 3 C; 4 C; 5 B

6 - C: 7 - A; 8 - B; 9 - C; 10 - A;

11 - D: 12 - D; 13 - A; 14 - A; 15 - B:

16 - D; 17 - D; 18 - A; 19 - B; 20 - D;

21 - D; 22 - D; 23 - B; 24 - C; 25 - C;

26 - D; 27 - D; 28 - B; 29 - C; 30 - D:

31 - D; 32 - B: 33 - B; 34 - C; 35 - B;

36 - C; 37 - C; 38 - C; 39 - D; 40 - D;

41 - C; 42 - B; 43 - C; 44 - A; 45 - B;

46 - C; 47 - B; 48 - C; 49 - C; 50 - C;

II. Đề thi vào lớp 10 môn Anh Yên Bái năm 2020 chính thức

F5 liên tục để cập nhật nhanh nhất.

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Đắk Lắk năm 2020

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Đắk Lắk năm 2020

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Đắk Lắk năm 2020

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Đắk Lắk năm 2020

Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 năm 2020 các môn khác nhau như: ôn thi vào lớp 10 môn Toán, ôn thi vào lớp 10 môn Văn, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 3.610
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Xem thêm