Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Sở GD&ĐT Đồng Nai năm 2019

1 391

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Đồng Nai

Đề thi chính thức vào lớp 10 môn Anh của sở Giáo dục và Đạo tạo tỉnh Đồng Nai năm học 2019 - 2020 kèm đáp án chi tiết nằm trong bộ đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Mời bạn đọc tham khảo!

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Đồng Nai năm 2019

1 D 11 D 21 C
2 B 12 B 22 B
3 D 13 G 23 C
4 D 14 E 24 D
5 C 15 A 25 A
6 D 16 F 26 C
7 C 17 B 27 B
8 B 18 B 28 B
9 B 19 A 29 A
10 A 20 D 30 A

31. I wish I could play chess.

32. Although his mother tongue is French, he speaks English like a native

33. The man is strong enough to lift that heavy table

34. An ambulance will be sent to the school in 10 minutes

35. This is the first time I've met this strange man.

36. He told me not to make too much noise

Đang được cập nhật liên tục trên VnDoc.com. 

Đề thi chính thức Tiếng anh vào lớp 10 - tỉnh Đồng Nai

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Sở GD&ĐT Đồng Nai năm 2019. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 các môn khác như: đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh, đề thi vào lớp 10 môn Toán, đề thi vào lớp 10 môn Văn, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 391
Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Xem thêm