Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Sở GD&ĐT Thanh Hóa năm 2019

HOT Truy cập: Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Thanh Hóa năm 2020 để đối chiếu đáp án & đề thi ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Thanh Hóa

Đề thi chính thức vào lớp 10 môn Anh của sở Giáo dục và Đạo tạo tỉnh Thanh Hóa năm học 2019 - 2020 kèm đáp án chi tiết nằm trong bộ đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Mời bạn đọc tham khảo!

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Thanh Hóa năm 2019

I/

1. A. miss

2. C. played

3. B. things

II/

4. D disease

5. C. listener

I/ Cho dạng đúng của động từ

6. drinks 7. went 8. had 9. to buy 10. inviting

II/ Cho dạng đúng của từ trong ngoặc

11. pollution 12. famous 13. enrich 14. carefully 15. Deforestation

16. C 17. D 18. A 19. C 20. B

21. A 22. C 23. B 24. D 25. A

26. most 27. lakes 28. enjoy 29. others 30. so

31 A 32 B 33 D 34 C 35 D

36 A 37 C 38 D 39 B 40 D

41 Because of Alex laziness, he didn't pass the final exam

42 Unless you take a rest, you will be ill

43 She has been reading this book for 2 weeks

44 it takes my brother 2 hours to do his homework every day

45 talented girl doesn't play the piano proffesionally

46 Nga is interested in playing basketball in the morning

47 Peter suggested going for a walk now

48 Learning Chinese is more difficult than learning English

49 It is such bad weather that we couldn’t go camping

50 It's one of her books which I haven’t read yet

Đang được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đề thi chính thức Tiếng anh vào lớp 10 - tỉnh Thanh Hóa

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Sở GD&ĐT Thanh Hóa năm 2019. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 các môn khác như: đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh, đề thi vào lớp 10 môn Toán, đề thi vào lớp 10 môn Văn, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 3.235
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Xem thêm