Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Sở GD&ĐT Phú Thọ năm 2019

1 770

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Phú Thọ

Đề thi chính thức vào lớp 10 môn Anh của sở Giáo dục và Đạo tạo tỉnh Phú Thọ năm học 2019 - 2020 kèm đáp án chi tiết nằm trong bộ đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Mời bạn đọc tham khảo!

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Phú Thọ năm 2019

CÂU I

1. D

2. A

3. C

4. A

CÂU II

1. B

2. D

3. D

4. B

5. C

6. A

7. B

8. C

9. D

10. A

11. D

12. B

CÂU III

1. A

2. B

3. C

4. B

CÂU IV

1. were playing

2. have been built

3. are they rehearsing

4. to educate

CÂU V

1. changing

2. unecominical

3. generosity

4. direetly

CÂU VI

1.C

2.A

3.D

4.B

CÂU VII

1. The United Nations General Assenbly

2. Yes, it is

3. Parades, communitly volunteering projects, ..... care programmes.

4. It refers to International Volunteer Day (hoặc IVD)

CÂU VIII

1. Mr. Trump said be would the making two stops that morning before his speech.

2. The flight to Frankfuct was delayed for 30 minutes last week.

3. Living in the city isn't as peaceful as living in the countryside.

4. Unless you leave on time, you will miss the train.

Đề thi chính thức Tiếng anh vào lớp 10 - tỉnh Phú Thọ

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Sở GD&ĐT Phú Thọ năm 2019. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 các môn khác như: đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh, đề thi vào lớp 10 môn Toán, đề thi vào lớp 10 môn Văn, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 770
Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Xem thêm