Đề cương ôn thi vào lớp 10 môn Lịch sử trường THCS thị trấn Thiên Cầm

- 1-
TÀI LIỆU ÔN THI TUYỂN SINH
MÔN LỊCH SỬ LỚP 9
PHẦN MỘT
LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ 1945- NAY
Chương I
Liên các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai
Bài 1
Liên các nước Đông Âu từ năm 1945
đến giữa những năm 70 cuả thế kỉ XX
Câu hỏi 1: Hãy nêu những thành tựu v khoa học thuật của Liên từ năm 1949 đến đầu những
năm 70 của thế kỉ XX? Theo em những sở nào hình thành hệ thống hội Chủ nghĩa ?
Hướng dẫn trả lời:
- Những thành tựu v khoa học thuật của Liên Xô: Thời này khoa học thuật của Liên
sự phát triển vượt bậc, gặt hái được những thành công vang dội:
+ Năm 1949 chế tạo thành công bom nguyên tử, phá vỡ thế độc quyền hạt nhân của
+ Năm 1957 phóng thành công vệ tinh nhân tạo vào khoảng không của trụ, mở đầu kỉ nguyên chinh
phục trụ của loài người
+ Năm 1961 phóng con tàu “Phương Đông đưa nhà du hành trụ Ga- ga- rin bay ng quanh Trái
Đất, cũng ớc dẫn đầu thế giới về những chuyến bay dài ngày trong trụ
- Những s nào hình thành hệ thống hội Chủ Nghĩa :
+ Cùng mục tiêu xây dựng CNXH
+ Đặt ới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản
+ Cùng chung hệ tưởng chủ nghĩa Mác Lê- Nin
Bài 2
Liên các nước Đông Âu từ giữa những năm 70
đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX.
Câu hỏi 2: Trình bày hoàn cảnh, nội dung, kết quả của công cuộc cải tổ Liên đã diễn ra như thế
nào ? Nguyên nhân sụp đổ Chủ nghĩa hội Liên ?
Hướng dẫn trả lời:
- Hoàn cảnh:
Tháng 3/1985 Nhà nước Xô Viết tiến hành công cuộc cải tổ, nhằm khắc phục sai lầm thiếu sót, đưa đất
nước thoát khỏi khủng hoảng xây dựng chủ nghĩa hội.
- Nội dung:
+ Về chính trị: Đa nguyên v chính trị, xoá bỏ chế độ một đảng, tuyên bố dân chủ và “công khai” mọi
mặt.
+ Về kinh tế:Có nhiều phương án nhưng chưa thực hiện được gì, kinh tế tiếp tục giảm sút dẫn đến bất ổn về
chính trị, hội.
+ hội: i công, nhiều nước cộng hoà đòi li khai, thành lập những quốc gia độc lập, các thế lực
chống đối ráo riết.
- Kết quả:
- 2-
+ Cuộc đảo chính ngày 19/8/1991 nhằm lật đổ Gooc -ba -chôp nhưng thất bại.
+ Đảng Cộng sản bị đình chỉ hoạt động, 11 nước cộng hòa ch khỏi Liên Bang thành lập Cộng đồng
các quốc gia độc lập (SNG). Chế độ XHCN Liên sụp đổ.
- Nguyên nhân sụp đổ:
+ hình CNXH nhiều thiếu sót sai lầm.
+ Chậm sữa đổi trước những biến đổi của tình hình thế giới.
+ Những sai lầm của một số nhà lãnh đạo.
+ Hoạt động chống phá của các thế lực phản động trong và ngoài ớc.
Câu hỏi 3: u những nét chung về cuộc khủng hoảng tan của chế độ hội chủ nghĩa các
nước Đông Âu (1989-1991) ?
Hướng dẫn trả lời:
- Cuộc khủng hoảng tan rã của chế độ XHCN Đông Âu:
+ Năm 1985 khi Liên tiến hành cải tổ nhưng Đông Âu vẫn giữ nguyên chế .
+ Đầu những năm 80 của thế kỉ XX các nước Đông Âu lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế
chính trị. (sản xuất giảm, nợ ớc ngoài tăng, đình công, biểu tình…)
+ Cuối năm 1988 khủng hoảng đến đỉnh cao, bắt đầu từ Ba Lan rồi lan ra các nước Đông Âu khác.
+ Công nhân bãi công, quần chúng biểu tình đòi cải cách kinh tế, chính trị, tổng tuyển cử tự do…
- Kết quả:
+ Đảng cộng sản mất quyền lãnh đạo qua các cuộc tổng tuyển cử.
+ Cuối năm 1989 CNXH sụp đổ hầu hết các nước Đông Âu
Bài 3
Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc
sự tan của hệ thống thuộc địa
Câu hỏi 4: Hãy nêu các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc từ sau m 1945 một
số sự kiện tiêu biểu của mỗi giai đoạn ?
Hướng dẫn trả lời:
- Giai đoạn từ năm 1945 đến những năm 60 của thế kỉ XX:
+ Các nước châu Á:
* Đông Nam Á: Inđônêxia, Việt Nam, o tuyên bố độc lập.
* Nam Á: Ấn Độ (1946-1950).
+ Các nước châu Phi: Ai Cập (1952), Angiêri(1954-1962). Năm 1960 17 nước đã giành độc lập.
+ Các nước Mĩ la tinh:Cu Ba (1-1-1959)
=> Hệ thống thuộc địa của ch nghĩa đế quốc bản sụp đổ.
- Giai đoạn từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX:
+ GhinêBitxao: (9-1974)
+ Môdăm bích (6-1975)
+ Ănggôla (11-1975)
- Giai đoạn từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX:
+ Rôđêdia, sau đó đổi tên CH DimBaBuê (1980)
- 3-
+ Tây Nam Phi nay CH Namibia (1990)
+ Cộng hòa Nam Phi 1993.
=> Hệ thống thuộc địa của ch nghĩa đế quốc đã bị sụp đỗ hoàn toàn.
Chương II
Các nước Á, Phi, la- tinh từ năm 1945 đến nay
Bài 4
Các nước Châu Á
Câu hỏi 5: Trình bày những nét nổi bật của Châu Á từ sau năm 1945 đến nay ?
Hướng dẫn trả lời:
- Châu Á lục địa rộng lớn, dân số đông, tài nguyên phong phú, nhiều tôn giáo dân tộc khác nhau.
- Trước chiến tranh thế giới thứ 2, c nước Châu Á thuộc địa của các ớc đế quốc thực n.
- Sau 1945 một cao trào giải phóng dân tộc đã bùng lên giành độc lập (Trung Quốc, Ấn Độ, Inđô…)
- Từ nửa sau thế kỉ XX tình hình Châu Á không n định do chiến tranh xâm lược của các nước đế quốc.
- Sau khi độc lập, các nước phát triển kinh tế nhanh chóng ( Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc,
Xingapo). Từ sự phát triển nhanh chóng đó nhiều người dự đoán rằng thế kỉ XXI thế kỉ của Châu Á
Câuhỏi 6: Trình bày cho biết ý nghĩa sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa năm 1949 ?
Hướng dẫn trả lời:
- Sự ra đời ớc CHND Trung Hoa:
+ Sau kháng Nhật thành công Trung Quốc diễn ra nội chiến (1946-1949) giữa Đảng cộng sản Trung
Quốc Quốc n Đảng.
+ Tháng 4/1949 quân ch mạng giải phóng Nam Kinh, Tưởng Giới Thạch thất bại, chạy ra đảo Đài
Loan, nội chiến kết thúc.
+ Ngày 01/10/1949 tại Quãng trường Thiên An Môn, Chủ tịch Mao Trạch Đông tuyên bố sự ra đời
nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
- Ý nghĩa:
+ Kết thúc cuộc đấu tranh hơn 100 năm qua chống đế quốc hàng nghìn năm của chế độ phong kiến.
+ Đưa đất nước vào kỉ nguyên độc lập t do.
+ Hệ thống XHCN được nối liền từ Châu Âu sang Châu Á.
Câu hỏi 7: Từ khi tiến hành công cuộc cải cách m 1978 đến nay, Trung Quốc đã giành được những
thành tựu nổi bật nào ý nghĩa của những thành tựu đó khi Trung Quốc bước sang thế kỉ XXI ?
Hướng dẫn trả lời:
- Thành tựu trong công cuộc cải cách mở cửa:
+ Tháng 12/1978, Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối đổi mới, mở đầu cho công
cuộc cải cách kinh tế- hội đất nước.
+ Sau 20 năm cải cách mở cửa (1979-2000) nền kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng, đạt tốc độ
tăng trưởng cao nhất thế giới:
+ Tổng sản phẩm trong ớc tăng trung bình hàng năm 9,6%, đứng thứ 7 trên thế giới.
+ Đời sống nhân dân được nâng lên rệt.
+ Đối ngoại: bình thường hóa mối quan hệ với các ớc, thu hồi chủ quyền Hồng Kông Ma Cao.
- Ý nghĩa:

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Lịch sử trường THCS thị trấn Thiên Cầm

Đề cương ôn thi vào lớp 10 môn Lịch sử trường THCS thị trấn Thiên Cầm được Vndoc.com sưu tầm và đăng tải. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu dưới đây

.............................................

Ngoài Đề cương ôn thi vào lớp 10 môn Lịch sử trường THCS thị trấn Thiên Cầm. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề Thi vào lớp 10 năm 2019 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 682
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 10 môn Lịch sử Xem thêm