Đề khảo sát chất lượng học kì 1 môn Lịch sử lớp 12 Sở GD&ĐT Nam Định năm 2015 - 2016

Đề khảo sát chất lượng học kì 1 môn Lịch sử lớp 12

Đề khảo sát chất lượng học kì 1 môn Lịch sử lớp 12 năm học 2015 - 2016 của Sở giáo dục và đào tạo Nam Định là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 12, giúp các bạn ôn tập và nâng cao kiến thức môn Lịch Sử hiệu quả, mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ văn lớp 12 năm học 2015 - 2016 trường THPT Ninh Hải, Ninh Thuận

Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ văn lớp 12 năm học 2015 - 2016 trường THPT Trần Phú, TP. Hồ Chí Minh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2015 – 2016
Môn: Lịch Sử – Lớp: 12
Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1 (3,0 điểm)

Nêu tình hình kinh tế, khoa học – kĩ thuật của Mĩ trong giai đoạn 1945 - 1973. Việc áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật hiện đại có tác dụng gì đối với sự phát triển của nền kinh tế Mĩ?

Câu 2 (2,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

"Trong Luận cương ấy, có những chữ chính trị khó hiểu. Nhưng cứ đọc đi đọc lại nhiều lần, cuối cùng tôi cũng hiểu được phần chính. Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao? Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: "Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!".

(Theo: Hoạt động của Bác Hồ ở nước ngoài. NXB Chính trị Quốc gia, H. 1998, tr.32)

1/ Đoạn trích trên đề cập đến sự kiện nào trong hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc? Ý nghĩa của sự kiện đó đối với cách mạng Việt Nam.

2/ Mối liên hệ giữa sự kiện này với sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam năm 1930.

Câu 3 (3 điểm)

Tại kỳ họp tháng 3 – 1931, Xứ ủy Trung Kỳ nhận định:

"Dưới ách áp bức bóc lột vô cùng tàn bạo của đế quốc Pháp và bọn cường hào phong kiến, phong trào đấu tranh của công nông bùng lên mạnh mẽ cả năm 1930 sang năm 1931, trong cả nước, nhưng phong trào lên cao nhất là ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh..." Bằng kiến thức lịch sử đã học, em hãy cho biết:

1/ Nêu nguyên nhân bùng nổ của phong trào cách mạng 1930 – 1931? Nguyên nhân nào là quan trọng nhất?

2/ Vì sao nói Xố Viết Nghệ – Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 – 1931?

3/ Trong phong trào cách mạng 1930 -1931, mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới được thể hiện ở điểm nào?

Câu 4 (2,0 điểm)

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập như thế nào? Nội dung cơ bản của Tuyên ngôn Độc lập (2-9-1945).

Đánh giá bài viết
1 871
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm