Đề khảo sát chất lượng học kỳ 1 môn Toán lớp 11 năm học 2017 - 2018, trường THPT B Bình Lục - Hà Nam

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề khảo sát chất lượng học kỳ 1 môn Toán lớp 11 năm học 2017 - 2018, trường THPT B Bình Lục - Hà Nam, tài liệu gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm và 4 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Đề khảo sát chất lượng học kỳ 1 môn Toán lớp 11

Chi tiết đề khảo sát chất lượng học kỳ 1 môn Toán lớp 11

Câu 1: Cấp số nhân (un ) có u1 = 3, q = 2 .Tìm u2.

A. 6

B. 5

C. -6

D. 1

Câu 2: Tìm tập giá trị của hàm số y = sin x.

A. [0;1]

B. (-1;1)

C. [-1;1]

D. R

Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho vectơ v = (1; 2) và điểm M (3; -1). Tìm tọa độ của điểm M ' là ảnh của của điểm M qua phép tịnh tiến theo véctơ v.

A. M ' = (2;1)

B. M ' = (2; -3)

C. M ' = (5;0)

D. M ' = (4;1)

Câu 4: Một nhóm học tập có 5 bạn A, B, C, D, E. Tìm số cách phân công một bạn quét lớp, một bạn lau bảng và một bạn sắp bàn ghế (mỗi bạn chỉ làm nhiều nhất một công việc).

A. C53

B. P53

C. A53

D. A35

Câu 5: Cấp số cộng (un) có u6 = 12, u10 = 24. Tìm số hạng đầu u1.

A. 3

B. 2

C. 5

D. -3

Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Tìm giao tuyến của hai mp(SAD) và (SBC).

A. SA.

B. Đường thẳng qua điểm S và song song với AD, BC.

C. Đường thẳng qua điểm S và song song với AB, CD.

D. SO với O là giao điểm của AC và BD.

--------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề khảo sát chất lượng học kỳ 1 môn Toán lớp 11 năm học 2017 - 2018, trường THPT B Bình Lục - Hà Nam. VnDoc mời các bạn tham khảo tài liệu đề thi học kì 1 lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, thi thpt Quốc gia môn Vật Lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 151
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm